Zjistěte, v jakém stavu je váš web.

Smlouvy ke spolupráci s Dexfinity

Nejdůležitější dokumenty pro začátek spolupráce na jednom místě.

Rámcová smlouva

Oficiální zpečetění důvěry mezi námi a našimi partnery.

NDA (Non Disclosure Agreement)

Smlouva o mlčenlivosti je neporušitelnou přísahou.