Aj malým firmám pomáhame vyrásť. Zistite viac.

Zmluvy k spolupráci s Dexfinity

Najdôležitejšie dokumenty pre začiatok spolupráce na jednom mieste.

Rámcová zmluva

Oficiálne spečatenie dôvery medzi nami a našimi partnermi.

NDA (Non Disclosure Agreement)

Zmluva o mlčanlivosti je neporušiteľnou prísahou.