Zistite, v akom stave je váš web.

Doména

Doménové meno je unikátna internetová adresa, ktorá nahrádza ťažko zapamätateľnú alfanumerickú IP adresu servera. IP adresy s doménami spája informácia uložená na DNS (Domain Name System) serveroch. Napríklad doména google.com odkazuje na adresu IP 216.58.216.164. 

Ak by domény neexistovali, museli by ste do internetového prehliadača zadávať IP adresu v podobe čísel. V praxi by boli ťažko zapamätateľné a nepraktické pre rozpoznávanie značiek. 

Prvé registrované doménové meno

Názov domény môže obsahovať minimálne 1 znak a maximálne 63 znakov a uvádza sa protokolom v url adrese. Prvú doménu si zaregistrovala spoločnosť Symbolics 15. marca 1985. 

Nemýľte si domény s URL adresami. Doména je súčasťou URL adresy. 

co-je-domena
Všetko za poslednou bodkou je doména prvej úrovne, ktorá môže byť geografická (.sk, .cz) alebo tematická (.com, .org, .gov, .net). Zdroj: Jireh Gibson, Pixabay.com

Úrovne domén

Názvy domén sa zvyčajne delia na niekoľko častí, pričom jednotlivé časti oddeľuje bodka. 

Doména najvyššej úrovne

Časť napravo od poslednej bodky v názve je doména najvyššej úrovne.
Napríklad: “.com”, “.eu”, “.sk”. Domény najvyššej úrovne môžu byť generické alebo špecifické pre jednotlivé štáty. Doménu .com používa viac ako 54 % webov. 

Doména druhej úrovne

Ak sa nachádza doména naľavo od domény najvyššej úrovne, ide o doménu druhej úrovne. Napríklad v adrese dexfinity.com predstavuje “dexfinity” doménu druhej úrovne. 

Subdomény

Existujú aj domény tretej úrovne, takzvané subdomény, ktoré sa nachádzajú naľavo od domény druhej úrovne. 

Technicky, pre väčšinu URL adries predstavuje skratka www subdoménu. Avšak môžete použiť aj inú subdoménu, ktorá rozdelí web do samostatných sekcií. Napríklad Google využíva subdoménu developers.google.com pre vývojárov.