Zistite, v akom stave je váš web.

Marketingový mix je strategický koktail pre ecommerce

Marketingový mix je ako koktejl marketingovej stratégie, ktorá sa skladá z rôznych ingrediencií. Ako namiešať produkt, cenu, distribúciu a komunikáciu tak, aby výsledná esencia vytvorila nezabudnuteľný zážitok pre každého zákazníka?

Ako funguje marketingový mix?

Marketingový mix je súbor nástrojov marketingovej stratégie, ktoré použijete na to, aby ste vytvorili a uviedli na trh produkt alebo službu.

Zjednodušene povedané, tieto aktivity vám pomôžu zabezpečiť, aby ste zákazníkom dokázali ponúknuť správny produkt, v správnom čase a na správnom mieste za správnu cenu.

Každý prvok marketingového mixu (produkt, cena, distribúcia a komunikácia) poskytuje spoločnosti rôzne možnosti, ako dosiahnuť svoje ciele a zároveň uspokojovať potreby zákazníkov. 

Zatiaľ, čo sa tento process tradične realizoval cez 4P marketing mix, v súčasnosti boli do mixu pridané ďalšie tri ďalšie nástroje, čo z neho robí teóriu 7P marketing mix.

Produktový marketingový mix je tak strategický nástroj zameraný na rozvoj najlepších postupov a taktík na dosiahnutie úspechu na trhu. 
Naopak marketingová stratégia je zas štruktúrovaná tak, aby vyvinula nákladovo efektívny spôsob generovania predaja a udržala konkurenčnú pozíciu pre značky a produkty spoločnosti bez ohľadu na to, kde sa predávajú.

Kokteil marketingový mix
Namiešať funkčný marketingový mix je umenie. Ak sa vám to však podarí, znížite výdavky a zvýšite zisk.

História marketingového mixu

Koncept marketingového mixu prvýkrát predstavil v 50. rokoch minulého storočia E. Jerome McCarthy, profesor marketingu na Michiganskej štátnej univerzite. 

McCarthy navrhol „štyri P“ marketingu ako rámec, ktorý môžu podniky použiť pri vývoji a implementácii svojich marketingových stratégií. Štyri P boli produkt, cena, miesto a propagácia (product, price, place, promotion).

V priebehu rokov sa marketingový mix vyvíjal a rozširoval o ďalšie prvky. 

Napríklad v 60. rokoch boli ľudia a proces (people, process) pridané ako ďalšie P a v 80. rokoch boli pridané fyzické dôkazy (physical evidence).

Koncept marketingového mixu a jeho začiatky

Koncept marketingového mixu bol široko prijatý spoločnosťami a marketingovými profesionálmi ako spôsob, ako pochopiť a analyzovať rôzne prvky, ktoré sa podieľajú na vytváraní a poskytovaní hodnoty zákazníkom. 

E-book zdarma
55 tipov pre úspešný
e-shop
Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.

Stal sa štandardným nástrojom marketingového plánovania a rozvoja stratégie a je široko vyučovaný v obchodných a marketingových programoch na univerzitách a vysokých školách.

Napriek svojmu vývoju sú kľúčové prvky marketingového mixu (štyri P) aj dnes relevantné a sú široko používané ako rámec pre podniky na rozvoj a realizáciu ich marketingových stratégií.

Prečo je marketingový mix pre stratégiu firmy dôležitý?

 • Pomáha pochopiť, čo môže váš produkt alebo služba ponúknuť vašim zákazníkom.
 • Pomáha plánovať úspešnú ponuku produktov.
 • Pomáha pri plánovaní, vývoji a realizácii efektívnych marketingových stratégií.
 • Pomáha firmám využiť ich silné stránky a vyhnúť sa zbytočným nákladom.
 • Pomáha byť proaktívny zoči-voči rizikám.
 • Pomôžte určiť, či je váš produkt alebo služba vhodná pre vašich zákazníkov.
 • Pomáha identifikovať a pochopiť požiadavky zákazníkov.
 • Pomáha zistiť, kedy a ako propagovať váš produkt alebo službu zákazníkom.
Zákaznícke rozhodovanie a marketingový mix
Získajte si zákazníka vhodným mixom marketingových aktivít. Ten sa pri finálnom rozhodovaní odvďačí tým, že sa prikloní na vašu stranu.

Marketingový mix je dokonalá symfónia

Kvalitná marketingová stratégia je ako dokonalá symfónia, ktorá spája rôzne nástroje do jedného harmonického celku.

Predstavte si marketingový mix ako dokonalú symfóniu rôznych prvkov, ktoré použijete na dosiahnutie svojich cieľov. Váš produkt alebo služba je hlavný hudobný nástroj, ktorý musí byť správne naladený a prispôsobený potrebám publika.

Cena je ako rytmus, ktorý musí byť prispôsobený tak, aby bol atraktívny pre publikum a zároveň poskytoval tempo pre orchester.

Distribúcia (miesto) je ako scéna, na ktorej sa koncert koná. Musí byť vybrané vhodné miesto, aby bol produkt ľahko dostupný a pochopiteľný pre publikum. 

Komunikácia (propagácia) je ako dirigent, ktorý vedie celý orchester.

Čo obsahuje 4P marketingový mix

Produkt (Product)

Produkt je položka alebo služba, ktorú spoločnosť ponúka svojim zákazníkom. Produkt môže byť fyzický alebo nehmotný, ako napríklad elektronická služba alebo skúsenosť.

Ak chcete, aby bol váš produkt úspešný, musíte splniť potreby a požiadavky cieľového trhu. To zahŕňa zvažovanie faktorov ako dizajn, funkcie, balenie, značka aj záruka. 

Rovnako môžete ponúknuť rôzne varianty produktu, napríklad rozličné veľkosti alebo farby. Oslovíte tak rôzne segmenty trhu a cieľové skupiny. Efektívne riadenie produktového prvku v marketingovom mixe je kľúčové pre úspech spoločnosti na trhu.

Cena (Price)

Je to hodnota, ktorá sa pripisuje produktu. Závisí od výrobných nákladov, cieľového segmentu, platobnej schopnosti trhu, ponuky a dopytu a množstva ďalších priamych a nepriamych faktorov. 

Môže existovať niekoľko typov cenových stratégií, z ktorých každá je spojená s celkovým obchodným plánom. 

Miesto (Place)

Myslíme tým miesto predaja. V každom odvetví je hlavným cieľom dobrej distribúcie (alebo stratégie „umiestnenia“) upútať pozornosť spotrebiteľa a uľahčiť mu nákup. Maloobchodníci platia prirážku za správne umiestnenie. V skutočnosti je mantrou úspešného maloobchodu „umiestnenie, umiestnenie, umiestnenie“.

Propagácia (Promotion)

Propagácia sa vzťahuje na všetky činnosti vykonávané s cieľom oboznámiť používateľa a obchodu s produktom alebo službou. To môže zahŕňať reklamu, ústne vyjadrenie, tlačové správy, stimuly, provízie a ocenenia za obchod, spotrebiteľské schémy, priamy marketing, súťaže a ceny.

Infografika 4P marketingový mix
4P marketingový mix je základom nejedného úspešného biznisu. Ako vyzerá v praxi ten váš?

Rozšírenie na 7P marketing mix

7P marketingový mix (produkt, cena, miesto, propagácia, ľudia, proces, fyzické dôkazy) je rozšírenou verziou 4P modelu, ktorý pridáva ďalšie tri prvky do mixu: ľudí, proces a fyzické dôkazy. 

Prvok ľudia sa týka ľudí, ktorí sú zapojení do marketingového procesu vrátane zamestnancov, partnerov a zákazníkov. Prvok proces sa týka procesov používaných na vytvorenie, dodanie a podporu produktu alebo služby. A napokon prvok fyzické dôkazy sa týka hmotných prvkov produktu alebo služby, napríklad balenie, značka či zákaznícky servis.

Ľudia (People)

Prezentujú, ako vaše podnikanie funguje vo vnútri. Každý zamestnanec, ktorý príde do kontaktu so zákazníkom spoločnosti, urobí dojem, a to môže mať zásadný vplyv na spokojnosť zákazníka.

V skutočnosti mnohí zákazníci nedokážu oddeliť produkt alebo službu od zamestnancov, ktorí ich poskytujú. Preto je dôležité vyhodnotiť úroveň popredajnej podpory a poradenstva, ktoré poskytujú zainteresovaní ľudia.

Proces (Process) 

Táto časť je myslená ako hodnotenie efektívnosti procesu dodania produktu/služby konečnému zákazníkovi.

Pre tento pilier je potrebné preskúmať niekoľko tém:

 • Je váš predajný proces efektívny?
 • Máte dobrý postup na riešenie technologických problémov?
 • Sú vaše procesy zamerané na zákazníka?

Proces je jedným z často prehliadaných P, ale často predstavuje prvú skúsenosť spoločnosti, ktorú zákazník s vašou firmou má.

Materiálne zabezpečenie (Physical evidence)

Poskytuje zákazníkovi istotu o poskytnutom produkte. To často zahŕňa sprístupnenie dôkazov, svedectiev a recenzií od tretích strán, ktoré už so spoločnosťou pozitívne komunikovali.

Infografika 7P marketingový mix
7P marketingový mix rozširuje základný model o ľudí, proces a materiálne zabezpečenie (myslia sa tým recenzie a názory tretích strán).

Marketingový mix 4P vs 7P: V čom je rozdiel

Rozdiel medzi 4P a 7P spočíva v účele, ktorý chceme dosiahnuť. 

Rozšírený marketingový mix pomáha podnikom hlbšie pochopiť, ako napĺňať potreby a očakávania zákazníkov. Aj keď sa niekedy považuje za zastaralý, model 4P je základným nástrojom, ktorý je obzvlášť užitočný pre malé podniky, ktoré predávajú „štandardný“ produkt.

Na druhej strane, keď sa podnik špecializuje na poskytovanie služby alebo vysoko diferencovaného produktu, mali by ste zvoliť model 7P. V tomto prípade spokojnosť zákazníkov formuje zákaznícka skúsenosť a stupeň popredajnej podpory.

Potrebujete pomôcť?

Ak si neviete dať rady, prípadne nemáte čas a potrebujete pomôcť s prípravou marketingovej stratégie pre váš biznis, obráťte sa na nás.
Pozrieme sa, ktorý z prístupov je ideálny pre vás a navrhneme optimálny mix aktivít, s ktorým budete ziskovejší.

Ďakujeme Dexfinity redakcii, vďaka ktorej
vznikol tento článok

Michal Valent sa v Dexfinity špecializuje na SEO a content. Okrem prípravy analýz kľúčových slov tiež navrhuje témy a často aj úpravu štruktúry obsahu.

Zdieľajte článok

KONTAKTY NAPRIAMO

Spojme sily.

Ukážte nám váš projekt a pobavíme sa o potenciáli jeho rastu.

Michal Lichner

Michal Lichner
Global BizDev, Sales, Marketing Consultant
+421 911 585 689
michal.lichner@dexfinity.com

Eva Čechovská

Eva Čechovská
Sales & Export Consultant
+421 918 341 781
eva.cechovska@dexfinity.com

Pavol Adamčák
International Marketing Strategy Consultant, Founder
+421 918 435 105
pavol.adamcak@dexfinity.com

Vyberte, o čo máte záujem a nebojte sa označiť viac možností.

  Sprievodca expanziou

  Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.