Zistite, v akom stave je váš web.

Export do CEE: Ako na región, ktorý nezadržateľne rastie?

Chápeme, že ste tému expanzie odkladali. Je to zásadný krok a komplexný projekt s mnohými premennými. Či už však ide o lokálnu geopolitickú situáciu, finančnú stabilitu alebo túžbu rásť, v roku 2023 sa slovenské firmy rozhodli zobrať CEE región vážne.

Čo bolo včera iba snom slovenského e-shopera, je dnes bežnou realitou. Z našej skúsenosti vieme, že firmy, ktoré včera expandovať chceli, dnes už musia.

 

Expanzia pre rast biznisu

Obsah

Prečo expandovať čím skôr? Slovensko dnes výrazne zaostáva

Napriek niekdajším úspechom dnes patrí Slovensko na chvost rebríčka v rámci EÚ z hľadiska hodnoty HDP na obyvateľa. 

Podľa Eurostatu sme zaostali už aj za Bulharmi a Grékmi a momentálne sa “tešíme” tretiemu najnižšiemu miestu z 27 krajín Európskej únie.

Pre porovnanie, v roku 2012 sme tvorili viac HDP na obyvateľa ako Estónsko, Poľsko, Maďarsko či Litva a boli sme na treťom mieste z jedenástich postkomunistických krajín, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004.

Dnes sme sa však ocitli za mnohými z nich, napriek tomu, že sme im kedysi slúžili ako vzor rozvoja.

15 trhov očami e-shopov
Sprievodca expanziou
Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.

CEE región: Kultúrny unikát s túžbou rásť

Náš región je ohniskom rozmanitých kultúr a z nich rastúcich komplexných digitálnych trhov.

Aj napriek zdvihnutiu cien energií a zhoršujúcej sa geopolitickej situácie si však CEE región drží najväčší medziročný rast. Iné trhy sú už značne saturované a zďaleka nerastú tak rýchlo.

Ak máte chuť rásť, pri exporte do CEE je stále kam.

Export-do-CEE-expanzia-pokrytie-trhu
Ak túžite po expanzii, pri exporte do CEE stále existujú možnosti. Zdroj: Eurostat, Statista

Čísla sú na vašej strane

Podľa McKinseyho CEE reportu v období piatich rokov 2017–2021 prevýšil CEE región svojich európskych susedov rozdelených do dvoch skupín: Digitálni lídri (Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko a Švédsko) a Veľká päťka (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Spojené kráľovstvo). 

Dve oblasti, v ktorých CEE región prekonal tieto dve skupiny, boli rast digitálnej ekonomiky (CEE 10,9 %; Digitálni lídri 7,0 %; Veľká päťka 6,5 %) a rast HDP (CEE 3,6 %; Digitálni Lídri 2,8 %; Veľká päťka 0,2 %).

Export-do-CEE-expanzia-pokrytie-trhu
Dve oblasti, v ktorých CEE región prevýšil tieto dve skupiny, boli rast digitálnej ekonomiky a rast HDP. Zdroj: Mckinsey

A kúpia od Slováka? 

Podľa McKinseyho reportu podniky, ktoré expandujú na nové trhy, zaznamenávajú priemerný nárast tržieb o 40 %. 

Expanzia lokálneho e-shopu do celej EU je dnes už štandardnou súčasťou rastového plánu. Rovnako je v európskom online prostredí úplne bežné nakupovať produkty od zahraničných výrobcov a dodávateľov.

E-commerce skrátka nepozná hranice. 

Podľa prieskumu správania zákazníkov od PwC dnes už 47 % spotrebiteľov na celom svete nakupuje online u predajcov zo zahraničia.

Expanzia a diverzifikácia príjmového toku

Digitálny svet sa rapídne mení. Či už ide o našu cestu počas nákupu, konzumovanie obsahu alebo sociálne interakcie, pandémia silno zasiahla vzorce nášho digitálneho správania. 

Práve diverzifikácia príjmových tokov môže byť vaším oporným bodom pri prichádzajúcej neistote a rýchlo sa meniacom správaní zákazníka.

Vo svete informácií dokáže trhové správanie vychýliť aj nepriaznivý volebný výsledok či lokálna geopolitická agenda. Práve expanzia predstavuje dlhodobú príležitosť, ako rozložiť riziko pôsobenia krátkodobých vplyvov do globálnej trhovej matice.

Export do CEE: 4 kľúčové nástroje na výskum cieľovej krajiny

Každá krajina má svoje vlastné kultúrne, podnikateľské a politické špecifiká. Práve ich správne uchopenie a prispôsobenie produktovej stratégie sú pri úspešnej expanzii kľúčové.

V minulosti bola expanzná analýza pre menšie projekty prakticky nedostupná. Vďaka digitálnym nástrojom na analýzu trhov dnes už však ani menšie e-shopy nemusia tápať v tme.

1. Exportné nástroje Google

Úvodnú analýzu cieľového trhu vám odporúčame spraviť na základe dopytov a search volumes, ktoré máte voľne dostupné. Google vám prináša hneď niekoľko veľmi užitočných nástrojov.

Market Finder ako súčasť platformy Think with Google pomáha identifikovať vhodné trhy pre váš produkt.

google-trends-market-finder-makeover
Nový Google Trends ponúka globálny pohľad na vaše služby. Zdroj: Google Trends

Google Keywords Planner, ktorý je bezplatnou súčasťou Google Ads portálu, môže byť tiež užitočný pri mapovaní vyhľadávacích fráz v cieľovom jazyku. 

Google Trends zase poskytuje pohľady na aktuálne vyhľadávané trendy po celom svete a ich reálny vývoj v čase. Všetky tri nástroje vám poskytuje Google bezplatne. 

2. Analýza PPC mixu konkurencie

Vedeli ste, že všetky reklamy vašej konkurencie musia byť centralizovane dostupné? Vďaka EU zákonom o ochrane súkromia máte prístup k akýmkoľvek reklamám vašej konkurencie.

To vám umožňuje vylepšovať vlastné PPC stratégie a prispôsobiť kampaň tomu, čo funguje najsilnejším hráčom na trhu. 

Analyzujte Facebook a Instagram: Meta Ad Library

Meta Ad Library poskytuje transparentnosť a informácie o reklamách zobrazovaných na Facebooku a Instagrame, vďaka čomu môžete analyzovať a optimalizovať vaše reklamné kampane na základe reálnych údajov od najlepších lokálnych hráčov. 

Efektívne si overíte, ktoré druhy kampaní fungujú dlhodobo a aký tone of voice a kreatívu bude treba použiť.

Expanzia-CEE-Export-Meta-ads
Meta Ad Library vám povie všetko o reklamách konkurencie na Facebooku a Instagrame. Zdroj: Facebook.com

Analyzujte Google Ads mix: Google Transparency Center

Toto centrum poskytuje užitočné informácie o reklamách zobrazovaných prostredníctvom Google Ads vrátane detailov o reklamných kampaniach, ich obsahu a cieľovej skupine.

Pomocou týchto údajov môžete získať prehľad reklám konkurencie a lepšie porozumieť trendom a preferenciám zákazníkov vo vašej oblasti. Dosiahnete tak zvýšenie efektivity aj konverzií. 
Google Ads Transparency Center vám teda umožňuje získať cenné poznatky, ktoré môžete využiť pri expanzii vášho e-shopu na nové trhy.

Reklamy konkurencie vám v každej krajine “nabonzuje” Google Ads Transparency Center. Zdroj: Adstransparency.google.com

3. Odborné exportné analýzy zahraničných trhov

Ako Google Premier Partner a exkluzívny sprievodca vstupom na svetové trhy vám ponúkame na stiahnutie základné exportné analýzy. Naša úroveň partnerstva s Google pre medzinárodnú expanziu zaručuje, že budete mať k dispozícii nástroje a know-how potrebné na okamžité oslovenie miliónov nových zákazníkov.

Analýzy zahraničných trhov na stiahnutie

[glossary][/glossary]

Naše analýzy zahraničných trhov vám ukážu, kde začať. Ak potrebujete hlbší pohľad a odborný názor, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pripravíme exportnú analýzu na mieru, pomôžeme vybrať cieľové krajiny a rozplánovať expanziu do najmenších detailov.

4. ChatGPT deep prompting: Export a expanzia

Generatívne AI sa stáva bežnou súčasťou života plánovania obchodnej stratégie. Odporúčame vám ho využiť aj pri expanzii. Dajte mu čo najpresnejšie inštrukcie, a potom využite generované odpovede ako sekundárny zdroj inšpirácie pri rozvoji stratégie.

Či už sa spýtate na osvedčené postupy lokálneho marketingu, stratégie získavania a udržiavania zákazníkov, optimalizáciu konverzií alebo zlepšenie zákazníckeho zážitku, všetky odpovede generatívneho AI si vždy riadne overte.

8 promptov, ktoré sa oplatí vyskúšať pri expanzii

1. Aké sú najväčšie príležitosti pre expanziu môjho e-shopu predávajúceho “Produkt alebo vertikála” na “Cieľová Krajina” trh?

2. Aké nové produkty, služby alebo rozšírenia mojej ponuky by mohli prilákať a udržať zákazníkov počas expanzie do “Cieľová Krajina” môjho e-shopu momentálne predávajúceho “Produkt alebo vertikála” ?

3. Ako môžem posilniť svoju konkurencieschopnosť a odlíšiť sa od iných hráčov na “Cieľová Krajina” trhu pri expanzii môjho e-shopu predávajúceho “Produkt alebo vertikála” ?

4. Ktoré marketingové kanály a nástroje na “Cieľová Krajina” trhu by mohli byť najefektívnejšie pri získavaní nových zákazníkov a rozšírení povedomia o mojom e-shope predávajúceho “Produkt alebo vertikála?

5. Aké trendy v oblasti technológií a online nakupovania by som mal mať dnes na zreteli pri expanzii môjho e-shopu predávajúceho “Produkt alebo vertikála” ?

6. Aké dodatočné zdroje a kapacity budem potrebovať pri rozširovaní môjho e-shopu predávajúceho “Produkt alebo vertikála”?

7. Ako môžem efektívne sledovať a merať úspech expanzie do “Cieľová Krajina”  môjho e-shopu predávajúceho “Produkt alebo vertikála” a prispôsobiť sa na základe získaných poznatkov?"

8. Aké riziká a prekážky môžu vzniknúť pri expanzii “Cieľová Krajina” mojho e-shopu predávajúceho “Produkt alebo vertikála” a ako môžem vyvinúť stratégie na ich zvládnutie?
Expanzia-CEE-Expor-chatgpt-prompts
Prompty odporučame ladiť lokálne a obsahovo sa sústrediť na samotnú vertikálu. Zdroj: ChatGPT

Zhodnotenie vlastnej pripravenosti

Po riadnej vstupnej analýze a zistení reálnych možností vstupného trhu je dôležité realisticky zhodnotiť schopnosti vášho vlastného tímu, dostupné zdroje a technickú pripravenosť. 

Dokáže váš tím efektívne komunikovať v cudzom jazyku alebo zvládnuť procesy súvisiace s podporou zákazníkov a vráteniami tovaru? Zohľadnili ste všetky náklady spojené s týmto rastom vo svojom rozpočte?

Lokalizácia nie je jednoduchá

Aby ste oslovili miestnych zákazníkov a budovali dôveryhodnosť vašej značky, potrebujete lokalizovať obsah vášho e-shopu. Tu je niekoľko odporúčaní:

 • Preklad obsahu: Preložte všetok obsah na svojom e-shope do miestneho jazyka cieľového trhu. Pracujte s profesionálnymi prekladateľmi, ktorí sa narodili v danej krajine a majú skúsenosti s prekladom e-commerce obsahu.
 • Prispôsobenie obrázkov a grafiky: Myslite na kultúrne rozdiely a prispôsobte grafické prvky, obrázky a dizajn vášho e-shopu tak, aby zodpovedali miestnym preferenciám.
 • Platobné a doručovacie možnosti: Zabezpečte, aby vaše platobné a doručovacie možnosti boli prispôsobené cieľovému trhu. Miestne preferencie a obľúbené metódy platby a doručenia sa môžu líšiť, a preto je dôležité tieto možnosti lokalizovať.

Výber krajiny je len začiatok

Výber vhodného trhu nepodceňte. Ide o jedno z najdôležitejších rozhodnutí pri expanzii. Odporúčame minimálne zvážiť konzultáciu so špecialistom na expanziu. Vďaka nej môžete ušetriť značné množstvo času aj financií.

Ďakujeme Dexfinity redakcii, vďaka ktorej
vznikol tento článok

Michal Valent sa v Dexfinity špecializuje na SEO a content. Okrem prípravy analýz kľúčových slov tiež navrhuje témy a často aj úpravu štruktúry obsahu.

Zdieľajte článok

KONTAKTY NAPRIAMO

Spojme sily.

Ukážte nám váš projekt a pobavíme sa o potenciáli jeho rastu.

Michal Lichner

Michal Lichner
Head of Sales & Biz. Development
+421 911 585 689
michal.lichner@dexfinity.com

Group-39-200x200

Tomáš Karaba
Sales & Biz. Development
+421 904 979 851
tomas.karaba@dexfinity.com

Pavol Adamčák
Executive Director
+421 918 435 105
pavol.adamcak@dexfinity.com

Vyberte, o čo máte záujem a nebojte sa označiť viac možností.

  Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.
  Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.
  [glossary][/glossary]

  Sprievodca expanziou

  Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.