Zistite, v akom stave je váš web.

CTA (Call to Action)

CTA je skratka z anglického výrazu Call to Action, čo v preklade znamená “výzva k akcii”. V marketingu sa využíva na vyvolanie určitej reakcie alebo nákupu zo strany návštevníka. CTA prvky sa zvyčajne objavujú na webových stránkach, v aplikáciách či online reklame.

Tie najjednoduchšie CTA prvky vyzerajú ako príkazy (“vložiť do košíka”, “kúpiť”, “registrovať”) alebo ako frázy, ktoré vyzývajú k akcii (“prihlásiť sa k odberu ešte dnes”, “chcem získať bezplatné parkovanie” a pod.).

cta prvok dexfinity

V Dexfinity využívame CTA prvky často, najmä na podstránkach, odkiaľ čitateľov navigujeme ďalej do štruktúry webu.

Kvalitné CTA prvky sprevádzajú návštevníka webu počas celej zákazníckej cesty, uľahčujú mu orientáciu na stránke a pomáhajú premeniť jeho návštevu na konverziu. Vhodne zvolené CTA pomáha zvyšovať konverzný pomer, ktorý je jedným z najdôležitejších ukazovateľov výkonnosti online marketingu.

Ako by mal vyzerať CTA prvok?

  • Dynamický: Píšte tak, aby ste čitateľa presvedčili k akcii, používajte akčné slová a buďte zrozumiteľní.
  • Stručný a krátky: CTA prvok musí byť na prvý pohľad jasný. Nenechajte čitateľa váhať a neprekvapte ho preklikom na stránku, ktorá nesúvisí s CTA prvkom.
  • Výrazný: Ak chcete, aby návštevník niečo naozaj urobil, nebojte sa mu to zopakovať. CTA prvok sa môže opakovať na jednej podstránke aj niekoľkokrát. 
  • Presvedčivý: Niekedy všetko vyššie spomenuté nestačí a ľudia potrebujú ešte trochu postrčiť. Napríklad k CTA prvku “rezervovať izbu ešte dnes” môžete menším písmom dopísať “plaťte pohodlne až neskôr”.

Najlepšie CTA je otestované CTA

CTA prvky tvorte s ohľadom na cieľové publikum, jeho jazyk a spôsob komunikácie. Nepracujte s domnienkami, ale CTA prvok otestujte cez A/B test. Skúšajte rôzny dizajn, farbu, text a umiestnenie. Výsledky analyzujte a na základe dát vyberte najvýkonnejšiu verziu.