Zistite, v akom stave je váš web.

Konverzia

Čo je konverzia?

V kontexte e-commerce predstavujú konverzie želané akcie na webových stránkach. Ich zadefinovanie a meranie je kľúčové pre celý biznis. Vďaka sledovaniu konverzií získate prehľad o výkonnosti kampaní a marketingovej stratégie. 

Na základe konverzií počítame konverzný pomer, ktorý je reálnym ukazovateľom úspešnosti kampaní alebo podstránok. Vyjadruje v percentách, koľko ľudí vykonalo požadovanú akciu v porovnaní s celkovou návštevnosťou. 

Aké konverzie poznáme?

Konverzie, ktoré meriate, sa líšia v závislosti od typu podnikania. Najčastejšie za konverziu považujeme odoslanú objednávku, registráciu nového používateľa, telefonát, odoslanie formulára alebo prihlásenie na odber newslettra

Konverzie sa môžu týkať aj iných cieľov, napríklad priamo webu a jeho UX. Vtedy sledujte skôr čas strávený na webe, kliknutia na jednotlivé tlačidlá alebo otvorenie online chatu. 

Prečo merať konverzie?

Sledovanie počtu objednávok je pre každý e-shop absolútne prirodzené, ale meranie konverzií prináša aj oveľa hlbší prehľad o fungovaní celého podnikania.

Vďaka meraniu konverzií:

  • zistíte, aká je efektivita vašich marketingových kampaní,
  • odhalíte problematické oblasti v predajnom procese,
  • dokážete vypočítať návratnosť investície,
  • optimalizujete procesy a A/B testujete.

Meranie konverzií dáva zmysel, len ak z výsledkov vyvodíte závery. Počet konverzií je len metrika, od ktorej sa odrazte pri hľadaní riešení a zlepšovaní procesov. 

Ako sa meria konverzia?

Ak máte presne definovanú konverziu, začnite ju sledovať analytickými nástrojmi (ako napríklad Google Analytics, Facebook Pixel, UTM). Tieto nástroje nielen konverzie zmerajú, ale zároveň ich dokážu priradiť aj k rôznym zdrojom návštevnosti alebo kampaniam. 

Údaje o prebehnutých konverziách získate cez sledovacie kódy, tagy alebo iné metódy, ktoré sa vkladajú do stránky.