Zistite, v akom stave je váš web.

Nekonečný súboj – SEO optimalizácia alebo platená reklama?

Je lepšie investovať do platenej reklamy alebo do optimalizácie webu pre vyhľadávače? SEO špecialisti tvrdia, že správnou optimalizáciou webu získate viac ako platenou reklamou. Experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. K čomu sa prikloniť?

Platená reklama vs. SEO optimalizácia – výhody, negatíva, možnosti

Obsah

 

Čo je SEO optimalizácia

Optimalizácia internetových stránok pre vyhľadávače (SEO) znamená upravovanie a spravovania webu, ktoré napomáha k lepším pozíciám vo vyhľadávaní.

Východiskom optimalizácie je analýza kľúčových slov a fráz vyhľadávaných v rámci tematických okruhov daného segmentu.

Na základe prieskumu navrhuje SEO špecialista zmeny v architektúre webu tak, aby dôležité témy alebo kategórie produktov mali vlastnú podstránku. Tie je potrebné následne naplniť obsahom, ktorý odpovedá na prichádzajúce dopyty z vyhľadávania.

E-book zdarma
55 tipov pre úspešný
e-shop
Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.

Úprava štruktúry webovej stránky

Pri optimalizácii je občas nevyhnutný redizajn štruktúry webu. Obsah, roztrúsený po viacerých podstránkach, vyhľadávač nevie zaradiť. Nevie, ktorú podstránku zaindexovať ako relevantný výsledok. V takýchto prípadoch zvyčajne žiadna z podstránok neobstojí medzi lepšie spracovanými konkurenčnými webmi.

organické vyhladavanie SEO

Výsledky organického vyhľadávania na kľúčovú frázu: Ako vyčistiť práčku? 

Čomu pomáha optimalizácia?

SEO optimalizácia webovej architektúry pomáha:

 • zlepšiť pozíciu webu medzi neplatenými (organickými) výsledkami,
 • zvyšovať mieru preklikov a počet konverzií,
 • znižovať v súčinnosti s prehľadnou navigáciou mieru okamžitých odchodov,
 • navyšovať čas, ktorý strávia návštevníci na webe.

Vyplňte meta titulky

Asi najvďačnejšia v procese optimalizácie je úprava meta tagov stránok, ktorá v spojení s úpravou meta popisu znásobí mieru preklikov.

Je nenáročná na realizáciu a zároveň má bezprostredný efekt. Hneď po optimálnom vyplnení meta titulku, poskočí stránka vo výsledkoch vyhľadávania aj o desiatky priečok vyššie.

Optimalizácia je beh na dlhú trať

Hlavná nevýhoda SEO optimalizácie vyplýva z časovej náročnosti. Ide o dlhodobý proces a reálne výsledky sa dajú komplexne zhodnotiť až po niekoľkých mesiacoch.

Do hry vstupuje aj množstvo externých faktorov a máloktorý SEO špecialista pristúpi na výkonnostný model odmeňovania. Naopak, v prípade platenej reklamy je ohodnotenia na základe dosiahnutých výsledkov absolútne bežné.

Čo je platená reklama?

Platená reklama vo vyhľadávačoch (PPC) funguje na jednoduchom princípe. Platíte za to, že sa na určité konkrétne slová a frázy zobrazujete vo vyhľadávaní na popredných miestach určených pre reklamu.

Neplatíte za samotné zobrazenie, ale až v momente, keď návštevník klikne na reklamu.

platená reklama PPC

Platená reklama sa zobrazuje nad organickým vyhľadávaním a je označená značkou Ad. 

Aká je cena za kliknutie?

Výsledná cena za klik je ovplyvnená maximálnou sumou, ktorú je zákazník ochotný zaplatiť, mierou konkurencie na dané slová, kvalitou vstupnej stránky a kreativitou reklamného textu.

Výhody PPC reklamy

Hlavná výhoda spočíva v rýchlych výsledkoch. Reklamu môžete prakticky okamžite nasadiť po vytvorená reklamného účtu. Máte možnosť testovať rôzne nastavenia a kreatívu.

PPC reklama sa zobrazuje len vtedy, keď ju potrebujete. Napríklad pizzeria s donáškou môže inzerovať len v čase svojich otváracích hodín a vo vybraných geografických lokalitách.

Výsledky platenej reklamy dobre odsledujete cez analytické nástroje a vyhodnocovanie efektivity kampaní prebieha hneď od nasadenia reklamy.

Nevýhody platenej reklamy

Mnoho používateľov ignoruje platené výsledky vo vyhľadávaní a preferujú tie organické. Technicky zdatní a mladší zákazníci platenú reklamu blokujú priamo cez pluginy webových prehliadačov.

Platená reklama je niekedy pomerne nákladná, zvlášť pri cielení na slová s veľkou konkurenciou. Cena za kliknutie sa príležitostne vyšplhá až na 50 centov za kliknutie.

Nie súperenie, ale spolupráca

Ak sa vám zdá, že SEO a PPC sú dve samostatné metódy na dosiahnutie toho istého cieľa – zviditeľnenia webu vo vyhľadávaní, máte pravdu. Avšak nemusíte si vybrať jednu alebo druhú, najlepšie fungujú vo vzájomnej prepojenosti.

Každá sa zameriava na iný typ výsledkov vo vyhľadávaní (platené vs. organické) a spoločne pokrývajú viacero zdrojov návštevnosti. Dobrá SEO optimalizácia zvyšuje relevanciu webu, a tým dokáže znížiť cenu za kliknutie.

Platená reklama cielená na frázy, na ktoré sa zameriava SEO optimalizácia, pomáha k lepším organickými pozíciám webu.

Ako na kvalitnú SEO optimalizáciu?

 • Nezabudnite na presmerovanie medzi non-www a www doménou.
 • Hlavnú stránku optimalizujte len na všeobecné slová, ktoré charakterizujú celý web.
 • Aj hlavná stránka potrebuje nadpis.
 • Vytvorte originálnu a pravidelnú rubriku s blogmi, ktorú propagujte na sociálnych sieťach.
 • Spätné odkazy formulujte pozitívne a umiestňujte ich na tematicky príbuzné weby.

Ako na PPC reklamu?

 • Cieľte reklamou aj na mobilné zariadenia. Dbajte na to, aby bola mobilná reklama stručnejšia a výstižnejšia.
 • Používajte remarketingové zoznamy. Nezabudnite cieliť na zákazníkov, ktorí si niečo pridali do košíka, ale odišli.
 • Pravidelne pridávajte negatívne (vylučujúce) kľúčové slová
 • Testujte rôzne verzie reklamných textov.

SEO a PPC idú ruka v ruke

Ak to myslíte s online reklamou vážne, spojte sa s ľuďmi, ktorí majú so SEO a PPC prax. Poznajú všetky nástrahy a vedia sa vyrovnať s nekalými praktikami konkurencie.

Pre záujem zo strany klientov sme vytvorili unikátne provízne SEO, s ktorým platíte len za dosiahnuté výsledky. Pomôžeme vám s:

 • komplexným auditom webu,
 • optimalizáciou existujúcich landing pages,
 • tvorbou obsahu zameraným na vyhľadávané kľúčové slová,
 • analýzou konkurencie a content gapom,
 • strategickým linkbuildingom,
 • technickým SEO.

V spolupráci s MagicScript sme vyvinuli unikátny spôsob biddovania na maržu, s ktorým dokážeme priniesť partnerom vyšší zisk. Pri Google Ads prinesieme výsledky s:

 • auditom či kompletným nastavením Google Ads účtu, 
 • tvorbou a optimalizáciou reklamy, (garantujeme plnenie stanoveného PNO/ROAS a nesieme finančnú zodpovednosť za to, ak sa tak nedeje; vyžaduje si to nasadenie nástroja MagicScript a jasne stanovené ciele),
 • nastavením publík nielen podľa demografických dát,
 • automatizáciou PPC kampaní (PPC Bee, Supermetrics, MagicScript),
 • prípravou detailných automatizovaných reportov (Datastudio, Zoho Analytics, Power BI).

Ak vás láka globálne ihrisko a veríte svojmu produktu, neváhajte a poďte s nami predávať. Celosvetovo a bez otravných obmedzení domáceho trhu.

Ďakujeme Dexfinity redakcii, vďaka ktorej
vznikol tento článok

Pomáhame e-shopom s akceleráciou rastu cez export, provízny online marketing a automatizáciu. Nie sme PPC agentúra, ale biznis partner pre váš rast. Poďte s nami ďalej, za hranice.

Zdieľajte článok

KONTAKTY NAPRIAMO

Spojme sily.

Ukážte nám váš projekt a pobavíme sa o potenciáli jeho rastu.

Michal Lichner

Michal Lichner
Head of Sales & Biz. Development
+421 911 585 689
michal.lichner@dexfinity.com

Group-39-200x200

Tomáš Karaba
Sales & Biz. Development
+421 904 979 851
tomas.karaba@dexfinity.com

Pavol Adamčák
Executive Director
+421 918 435 105
pavol.adamcak@dexfinity.com

Vyberte, o čo máte záujem a nebojte sa označiť viac možností.

  Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.

  Sprievodca expanziou

  Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.