Zistite, v akom stave je váš web.

Logo

Logo je dôležitou súčasťou značky, pretože je často prvým bodom kontaktu so zákazníkmi. Dobre navrhnuté logo môže posilniť značku, zvýšiť dôveru a lojalitu zákazníkov a prispieť k celkovému úspechu firmy.

Čo je to logo

Logo je grafický symbol, ktorý slúži na identifikáciu a odlíšenie firmy, organizácie, produktu alebo značky. Logá môžu byť tvorené textom, obrazom alebo kombináciou oboch. Ich hlavnou úlohou je vizuálne reprezentovať značku a komunikovať jej hodnotu. Dobre navrhnuté logo môže posilniť značku, zvýšiť dôveru a lojalitu zákazníkov a prispieť k celkovému úspechu firmy.

Aké typy loga poznáme

Textové logá (logotypy)

Textové logá sa skladajú len z textu, často z názvu firmy alebo značky. Ako príklad si môžeme uviesť tie najznámejšie textové logá – Google a Coca-Cola.

Logo Google
Známy príklad textového loga: značka Google

Obrazové logá (symboly alebo ikony)

Obrazové logá používajú obrázky alebo symboly bez textu. Výborným príkladom sú Apple alebo Twitter.

Logo Apple
Príklad obrázkového loga: značka Apple

Kombinované logá 

Kombinované logá predstavujú spojenie textu a symbolu. Dobrým príkladom sú logá značiek Adidas alebo Lacoste.

Logo Adidas
Príklad kombinovaného loga: značka Adidas

Emblémy 

V prípade emblémov je text umiestnený vo vnútri symbolu alebo ikony a často pripomína znak alebo pečať. Príklady sú Harley-Davidson alebo Starbucks.

Logo Starbucks
Príklad ikonického loga Starbucks, ako ho poznáme z minulosti.

Proces tvorby loga

Logo je viac ako obrázok alebo text. Je to základný prvok, ktorým komunikuje značka a preto by malo spĺňať dôležité vlastnosti. Dobré logo by malo byť jednoduché, ľahko zapamätateľné, nadčasové a originálne. Také, ktoré vystihuje podstatu značky a komunikuje jej posolstvo. Navrhovanie loga je preto náročný a zdĺhavý proces, ktorý nie je dobré podceňovať. Na trhu existuje množstvo nástrojov, ktoré Vám sľubujú tvorbu loga do 5 minút. Po prečítaní predchádzajúcich viet je však jasné, že vydať sa týmto smerom nebude ten najlepší nápad.

Do procesu tvorby loga je potrebné zapojiť profesionálneho grafika, prípadne celú agentúru a interný tím danej značky. Prieskum, analýza, brainstorming, návrh, výber farieb a typografie, vizualizácia, experimentovanie, revízia, získavanie spätnej väzby… Treba si uvedomiť, že logo bude súčasťou značky už navždy, preto si na jeho tvorbu vyhraďte dostatok času a prostriedkov.

Logo Dexfinity

Na záver to najlepšie – logo Dexfinity. Slovami nášho zakladateľa, Pavla Adamčáka:

„Kruh. Kruh je symbol dokonalosti a dokonalého tvaru. Ten náš kruh v logu Dexfinity je však nedokonalý. Možno taký, ako by ho nakreslilo malé dieťa. Možno work in progress. Pretože je to kruh, ktorý je cestou zlepšovania sa. Kruh, ktorý je cestou, ktorá nemá koniec. Kruh, ktorý symbolizuje našu snahu sa posúvať neustále dopredu, kruh, ktorý nemá nič spoločné s výkonnostným marketingom. Ani nič spoločné so svetom e-commercu a exportu. Kruh, ktorý možno pripomína snahu umelca sa najviac priblížiť k ideálu tej vízie a predstavy, ktorú sa snaží umeleckým dielom znázorniť. Kruh, ktorý má vyrušovať a zároveň nabádať, aby sme uvažovali nad tým, že či cesta, na ktorú sme sa vydali, je skutočne ten cieľ, ktorý chceme naplniť.“

Logo Dexfinity
Logo Dexfinity

POSUŇTE HRANICE SVOJICH ZNALOSTÍ

Relevantné články na Beyond Ecommerce

Autor Eva Čechovská
11 júna, 2024

Gen Z vs ASMR videá: Ochutnávka reklamy budúcnosti?

Generácia Z je hybnou silou sociálnych sietí. Ak ste ešte nezachytili, prečo sú videá ASMR také populárne, je načase to zistiť.

Čítať viac
Autor Adriána Černáčková
3 júna, 2024

V čom je LinkedIn marketing ako inteligentný rozhovor pri káve?

LinkedIn na Slovensku ponúka nové spôsoby, ako osloviť zákazníkov či nových kolegov. Zistite, ako uspieť s LinkedIn marketingom.

Čítať viac
Autor Adriána Černáčková
21 mája, 2024

Vlastný e-shop? 7 top platforiem na jeho tvorbu

Shoptet, WooCommerce, Magento alebo Upgates? Pripravili sme prehľad TOP platforiem na vytvorenie e-shopu.

Čítať viac

Sprievodca expanziou

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.