Zistite, v akom stave je váš web.

Marketingová komunikácia

Čokoľvek chcete predať, potrebujete marketingovú komunikáciu. Ak máte firmu, pod túto kategóriu spadá všetko, čo poviete, napíšete alebo urobíte. Obzvlášť v dobe sociálnych sietí a internetu.

Čo je marketingová komunikácia?

Marketingová komunikácia (v angličtine často nazývaná marcom alebo marketing communication) je súbor rôznych nástrojov, marketingových kanálov, médií a obsahu, pomocou ktorých marketéri komunikujú s cieľovou skupinou. 

marketingová komunikácia

Do marketingovej komunikácie patrí nielen tradičná reklama v tlačených médiách, direct marketing, marketing na sociálnych sieťach, ale aj prezentácie, výstavy alebo sponzorovanie. Cieľom marketingovej komunikácie je predovšetkým predaj, budovanie značky a povedomia. 

Nástroje marketingovej komunikácie

Na dosahovanie cieľov prostredníctvom marketingovej komunikácie využívajú firmy priame (predaj, PPC reklama, reklamné príspevky na sociálnych sieťach) a nepriame spôsoby komunikácie (bezplatné webináre, vzdelávacie príspevky, podpora komunitných projektov). 

Hlavné úlohy marketingovej komunikácie

  • Budovať povedomie o značke, informovať potenciálnych zákazníkov o tom, čo firma ponúka.
  • Získať lojalitu zákazníkov.
  • Podporovať dôveru v značku a jej produkty alebo služby. 
  • Cez marketingovú komunikáciu šíriť pozitívne konotácie v spojitosti s menom spoločnosti. 
  • Vytvárať dopyt po ponúkaných produktoch a službách. 
  • Uľahčovať zákazníkom nákupný proces a urýchľovať ich rozhodovanie. Marketéri k tomu využívajú napríklad sociálne siete, spolupráce s influencermi alebo získavajú cenné referencie. 
  • Odlíšiť značku od ostatných. 
  • Na základe analýz a dát zisťovať, kto je pre značku cieľová skupina a ako ich ovplyvniť pri nakupovaní.