Zistite, v akom stave je váš web.

Newsletter

Newsletter je hromadná elektronická správa zasielaná prostredníctvom e-mailu prihláseným odberateľom. Cez newsletter spoločnosti komunikujú, informujú o nových produktoch, akciách, súťažiach, blogoch a iných dôležitých udalostiach. 

Newsletter slúži na zasielanie hodnotných informácií a budovanie vzťahu s existujúcimi aj potenciálnymi zákazníkmi.

V marketingu sú newslettere aj po niekoľkých rokoch stále považované za jeden z najefektívnejších online marketingových nástrojov. V porovnaní s inými stoja menej peňazí, ale majú výrazný dosah. 

Predmet newslettra

Každý newsletter sa skladá z predmetu e-mailu, ktorý je v podstate nadpisom. Mal by byť pútavý a zaujímavý, pretože výrazne ovplyvňuje mieru otvorenia. V prvom odstavci sa zvyčajne nachádza personalizované oslovenie a krátky úvod. 

Čo do jadra newslettra?

Do hlavnej časti newslettra patrí hodnotný obsah, ktorý má pre čitateľa význam. V ideálnom prípade kombinujte predajné časti s edukatívnymi alebo zábavnými. Pridajte súťaže, videá alebo infografiky.

Dajte si pozor na to, aby text a informácie v newslettri nevyvolávali dojem nátlaku. Nepredávajte príliš. To čitatelia rýchlo vycítia a z odberu sa odhlásia. 

 

CTA prvok

Okrem grafických prvov a textu newsletter obsahuje konkrétnu výzvu k akcii (CTA prvok). Vložte odkazy na sociálne siete, blogy alebo príbuzné produkty.

CTA prvok napíšte tak, aby čitateľ ihneď pochopil, kam sa preklikne. Dbajte na to, aby váš e-mail neskočil v spame a sledujte e-mail spam skóre.

Každému odberateľovi newslettra dajte zároveň možnosť sa z neho odhlásiť. Odhlásenie je povinnou súčasťou férového využívania e-mail marketingu. 

Ako merať úspech newslettra?

V závislosti od cieľa, ktorý newslettrom sledujete, vyhodnocujte mieru otvorenia e-mailov, prekliky na odkazy alebo konverzie. Štruktúru, predmet emailu a obsah newslettra A/B testujte, aby ste zistili, ktorá verzia je najvýkonnejšia.

Okrem pozitívnych metrík si všímajte aj tie negatívne, napríklad mieru odhlásenia.

POSUŇTE HRANICE SVOJICH ZNALOSTÍ

Relevantné články na Beyond Ecommerce

Autor Adriána Černáčková
23 novembra, 2023

Tri oriešky pre expanziu: Ako uspieť s e-shopom v Nemecku?

Získajte dôveru najopatrnejších zákazníkov v Európe a vytvorte úspešný e-shop v Nemecku. Prehľad konkrétnych tipov a krokov.

Čítať viac
Autor Adriána Černáčková
13 novembra, 2023

Dexfinity & Google Premier Partner Awards: Nevymýšľajte rýchlejšieho koňa

Inovatívne riešenie expanzie, ktorým pomáhame rásť našim partnerom, získalo uznanie centrály Googlu a dostalo Dexfinity na pódium Google Partner Summitu 2023 v Dubline. Ako to dopadlo?

Čítať viac
Autor Veronika Svajčiaková
12 novembra, 2023
SEO

Plaťte za SEO, len ak má výsledky

Zistite, ako pristupujeme k SEO províznej spolupráci, spôsobe vyhodnocovania. Prečítajte si tiež o tom, ako búrame tradičné predstavy o SEO službách.

Čítať viac