Zistite, v akom stave je váš web.

Newsletter

Newsletter je hromadná elektronická správa zasielaná prostredníctvom e-mailu prihláseným odberateľom. Cez newsletter spoločnosti komunikujú, informujú o nových produktoch, akciách, súťažiach, blogoch a iných dôležitých udalostiach. 

Newsletter slúži na zasielanie hodnotných informácií a budovanie vzťahu s existujúcimi aj potenciálnymi zákazníkmi.

V marketingu sú newslettere aj po niekoľkých rokoch stále považované za jeden z najefektívnejších online marketingových nástrojov. V porovnaní s inými stoja menej peňazí, ale majú výrazný dosah. 

Predmet newslettra

Každý newsletter sa skladá z predmetu e-mailu, ktorý je v podstate nadpisom. Mal by byť pútavý a zaujímavý, pretože výrazne ovplyvňuje mieru otvorenia. V prvom odstavci sa zvyčajne nachádza personalizované oslovenie a krátky úvod. 

Čo do jadra newslettra?

Do hlavnej časti newslettra patrí hodnotný obsah, ktorý má pre čitateľa význam. V ideálnom prípade kombinujte predajné časti s edukatívnymi alebo zábavnými. Pridajte súťaže, videá alebo infografiky.

Dajte si pozor na to, aby text a informácie v newslettri nevyvolávali dojem nátlaku. Nepredávajte príliš. To čitatelia rýchlo vycítia a z odberu sa odhlásia. 

 

CTA prvok

Okrem grafických prvov a textu newsletter obsahuje konkrétnu výzvu k akcii (CTA prvok). Vložte odkazy na sociálne siete, blogy alebo príbuzné produkty.

CTA prvok napíšte tak, aby čitateľ ihneď pochopil, kam sa preklikne. Dbajte na to, aby váš e-mail neskočil v spame a sledujte e-mail spam skóre.

Každému odberateľovi newslettra dajte zároveň možnosť sa z neho odhlásiť. Odhlásenie je povinnou súčasťou férového využívania e-mail marketingu. 

Ako merať úspech newslettra?

V závislosti od cieľa, ktorý newslettrom sledujete, vyhodnocujte mieru otvorenia e-mailov, prekliky na odkazy alebo konverzie. Štruktúru, predmet emailu a obsah newslettra A/B testujte, aby ste zistili, ktorá verzia je najvýkonnejšia.

Okrem pozitívnych metrík si všímajte aj tie negatívne, napríklad mieru odhlásenia.

POSUŇTE HRANICE SVOJICH ZNALOSTÍ

Relevantné články na Beyond Ecommerce

Autor Adriána Černáčková
8 apríla, 2024

Ako uspieť s e-shopom v Nemecku? Tri oriešky pre expanziu

Získajte dôveru najopatrnejších zákazníkov v Európe a vytvorte úspešný e-shop v Nemecku. Prehľad konkrétnych tipov a krokov.

Čítať viac
Autor Adriána Černáčková
21 februára, 2024

V čom je LinkedIn marketing ako inteligentný rozhovor pri káve?

LinkedIn na Slovensku ponúka nové spôsoby, ako osloviť zákazníkov či nových kolegov. Zistite, ako uspieť s LinkedIn marketingom.

Čítať viac
Autor Adriána Černáčková
6 februára, 2024

Vlastný e-shop? 7 top platforiem na jeho tvorbu

Shoptet, WooCommerce, Magento alebo Upgates? Pripravili sme prehľad TOP platforiem na vytvorenie e-shopu.

Čítať viac