Zistite, v akom stave je váš web.

SEO audit

Predstavuje hodnotenie a analýzu súčasného stavu webu z pohľadu optimalizácie pre vyhľadávače. Hlavným cieľom SEO auditu je nájsť chyby a problémy na strane webu, ktoré bránia lepším pozícia vo vyhľadávaní.

Audit potrebujú nové aj zabehnuté weby

Komplexný audit zvyčajne pozostáva z technickej a obsahovej časti. Často slúži ako pravidelný mechanizmus kontroly úrovne SEO. Zároveň odhalí príležitosti a potenciálne výkonné kľúčové slová.

Ak si objednáte SEO špecialistu, audit je zvyčajne prvým krokom spolupráce.

Na vykonanie najzákladnejšieho SEO auditu nepotrebuje špecialista žiadne prístupy, len odkaz na web. Ak sa má pozrieť na nastavenia do hĺbky, bude potrebovať aj prístup do webu, Google Analyticsu alebo Google Search Console

Pre tých, čo si radi doplnia vedomosti aj z anglických zdrojov, odporúčame video od Semrush, kde Nathan Gotch prechádza celým SEO auditom na reálnom projekte.

Ako vyzerá technický SEO audit

Zahŕňa kontrolu:

 • indexácie a robots.txt,
 • site máp,
 • interného prelinkovania a presmerovania,
 • stavových kódov a nefunkčných odkazov,
 • štruktúry URL adries,
 • rýchlosti webovej stránky a iné. 

Čo je to obsahový SEO audit

Audit obsahu z pohľadu SEO predstavuje kontrolu všetkého obsahu, ktorý web tvorí. Vďaka nemu zistíte:

 • ktorý obsah prináša najlepšie výsledky, 
 • ktoré kľúčové slová máte a nemáte pokryté,
 • kde sa nachádzajú medzery a príležitosti v tvorbe obsahu,
 • ako zlepšiť interné prelinkovanie,
 • ako optimalizovať obsah na podstránkach s ohľadom na vyhľadávací zámer a iné. 

Pravidelný SEO audit by mal byť súčasťou online marketingovej stratégie. Na základe výsledkov vyhodnotíte efektivitu doterajšej práce a dokážete robiť lepšie marketingové rozhodnutia.