Zistite, v akom stave je váš web.

Stavte na odlišnosť, ktorá z vás spraví lídra v e-commerce

Uchytiť sa v online prostredí býva pre mnoho e-shopov ťažkou úlohou. Nájdite svoje konkurenčné výhody, ukážte ich zákazníkom a ukrojte si kus z e-commerce sveta. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako na to.

analýza konkurencie

Obsah

Ak existuje dôvod, vďaka ktorému u vás spotrebiteľ nakúpi, máte konkurenčnú výhodu, ktorá vás odlíši od ostatných. Šanca na úspech sa zvýši v momente, keď tento benefit správne komunikujete novým zákazníkom.

Vaša tajná zbraň

Konkurenčná výhoda alebo USP (Unique Selling Proposition / Unique Selling Point) predstavuje jedinečný argument – službu, produkt alebo jeho súčasť (vlastnosť, know-how, technológiu), ktorá vás odlišuje od konkurencie. Nerozhodného zákazníka presvedčí o tom, že vy ste tá správna voľba.

Ako určiť konkurenčné výhody?

Pri výbere strategických konkurenčných výhod sa zamerajte najskôr na samotného zákazníka, ktorému chcete svoj produkt predať.

 1. Definujte si svojho ideálneho zákazníka (kto pre vás vytvára najväčšiu hodnotu).
 2. Analyzujte ho, načúvajte jeho potrebám a spoznajte jeho správanie.
 3. Zistite, s kým bojujete o jeho priazeň – vytvorte si analýzu konkurenčného prostredia.

Analýza konkurencie vám povie viac

Vytvorte si základnú analýzu, do ktorej zahrniete aj vlastný biznis. Snažte sa, aby ste získali čo najväčší prehľad o spoločnostiach, ktoré vám konkurujú. 

Zamerajte sa na:

 • poslanie, misiu a víziu vybraných spoločností,
 • hodnoty, ktoré ponúkajú svojim spotrebiteľom,
 • kľúčový trhový segment (v prípade, že to nie je len priama konkurencia vo vašom odvetví),
 • kategóriu a typy služieb a produktov,
 • konkurenčnú výhodu,
 • cenovú stratégiu,
 • zákaznícke referencie,
 • prípadové štúdie,
 • komunikačné kanály a tone of voice (spôsob, akým hovoria so svojou cieľovou skupinou),
 • iné pre vás dôležité parametre.

Myslite strategicky

Keď budete poznať potreby zákazníkov, svoje silné stránky a výhody konkurentov, vytvorte si prehľadný Rámec rozdielnych menovateľov (Uncommon Denominator Framework), ktorý vás nasmeruje ku žiadanému výsledku analýzy – vašej konkurenčnej výhode.

Uncommon Denominator Framework, Rámec rozdielnych menovateľov, analýza konkurencie

Prienik všetkých troch množín – Spoločný menovateľ (Common Denominator) – definuje to, v čom ste dobrí, čo zároveň chce zákazník a čo robí aj vaša konkurencia.

 

Hľadajte prienik zákazníckych túžob a vášho produktu

Rozdielny menovateľ (Uncommon Denominator) obsahuje súbor služieb, produktov, pridanej hodnoty či silných stránok, po ktorých túži zákazník. Vy ich viete ponúknuť, ale konkurencia sa im nevenuje.

Ide o nepokrytý priestor plný príležitostí, ktoré môžete využiť vo svoj prospech.

rozdielny-menovatel

Rozdielny menovateľ (Uncommon Denominator) je niečo výnimočné, čo nielenže ponúkate v e-commerce prostredí, ale vďaka tomu si aj udržiavate špeciálnu predajnú pozíciu.

12 špecifických výhod v e-commerce

V e-commerce sa za posledné roky vytvorili určité štandardy, ktoré zákazníci od e-shopov očakávajú. Avšak, musíte im ponúknuť viac.

 1. Udržujte svoje UX a UI na vysokej úrovni – podľa najnovších trendov a potrieb používateľov.
 2. Špecializujte sa na poskytovanie svojich služieb klientom určitej veľkosti a s určitými vlastnosťami.
 3. Poskytnite riešenie pre špecifické problémy.
 4. Spolupracujte s minimálne jedným alebo dvomi uznávanými expertmi vo svojom odbore.
 5. Ponúkajte unikátny biznis model.
 6. Disponujte jedinečnými informáciami a kontaktmi, ktoré zákazníci inde nenájdu.
 7. Upriamte pozornosť na svojich garantov služieb a ich kvalitu.
 8. Zdôrazňujte vzťahy s obchodnými partnermi a ukazujte výsledky vašej práce.
 9. Predložte zákazníkom pozoruhodné úspechy.
 10. Vyzerajte a konajte inak ako vaši konkurenti.
 11. Myslite na spoločensky zodpovedné podnikanie a ekologické aspekty biznisu.
 12. Využite a komunikujte vlastné inovatívne riešenia.

Ako udržiavať konkurenčné výhody?

Konkurenčná analýza a nadobudnutie istej výhody je len prvým krokom. Samotný úspech sa dostaví až v momente, keď budete svoje silné stránky neustále inovovať a rozvíjať.

Investujte do svojej odbornosti

Namiesto toho, aby ste sa snažili byť vo všetkom najlepší, definujte si dve alebo tri konkrétne oblasti, ktoré vás odlišujú od konkurencie a sú pre zákazníkov dôležité.

Vyberajte si, s kým budete spolupracovať. Pomáhajte a zamerajte sa na zákazníkov, o ktorých viete, že najlepšie ocenia vašu kvalifikáciu.

Porovnávajte sa so svojím včerajším ja

Snažte sa byť každý deň lepšími. Ak dosiahnete jeden deň pre určitého zákazníka vynikajúce výsledky, zaviažte sa, že nasledujúcemu pomôžete ešte viac. Poučte sa nielen zo svojich neúspechov, ale aj z úspechov a násobne zväčšujte svoju konkurenčnú výhodu.

konkurenčné výhody

Zamerajte sa na svoje úspechy a neustále si dávajte ťažšie dosiahnuteľné ciele.

Podeľte sa o svoje tajomstvá

Možno vás prekvapí fakt, že výhodnou stratégiou, ktorá vás bude hnať dopredu, je zdieľanie vášho know-how. Nielenže všetkým ukážete svoje znalosti a odborné schopnosti, ale dokonca sa môžete stať lídrom v oblasti, v ktorej podnikáte.

Taktiež môžete dostať hodnotný feedback od ľudí z odvetvia, ktorí riešia podobné otázky či problémy. 

Bez inovácií to nepôjde

Len neustálym zdokonaľovaním sa vo vašom poli pôsobenia zvládnete prispôsobiť každej zmene, situácii a výzve, ktorej budete čeliť.

Inšpirujte sa projektom FITshop, kde sa nám podarilo zvýšiť medzimesačný obrat klienta o 339 %. Keďže na trhu pôsobí už vyše dekády, udržuje si ďalej pozíciu vďaka statusu odborníka v danom segmente. 

Zastrešením nízkonákladových, dokonale vyladených Google Ads kampaní a pružnými reakciami na zmeny v skladovosti produktov sme dosiahli rekordný obrat e-shopu niekoľko mesiacov po sebe.

Posuňte sa za hranice

Ak stále máte pocit, že neviete svoj biznis nasmerovať a nakopnúť tým správnym smerom, obráťte sa na nás. Spoločne odhalíme vaše najväčšie konkurenčné výhody a postaráme sa o to, aby ste prekročili hranice vášho doterajšieho pôsobenia.

Ďakujeme Dexfinity redakcii, vďaka ktorej
vznikol tento článok

Námet: Petra Trubinská, Matej Karaba

Napísala: Veronika Svajčiaková

Spätná väzba: Petra Trubinská, Martin Bartl

Publikoval: Róbert Hošták

Zdieľajte článok

KONTAKTY NAPRIAMO

Spojme sily.

Ukážte nám váš projekt a pobavíme sa o potenciáli jeho rastu.

Michal Lichner

Michal Lichner
Head of Sales & Biz. Development
+421 911 585 689
michal.lichner@dexfinity.com

Group-39-200x200

Tomáš Karaba
Sales & Biz. Development
+421 904 979 851
tomas.karaba@dexfinity.com

Pavol Adamčák
Executive Director
+421 918 435 105
pavol.adamcak@dexfinity.com

Vyberte, o čo máte záujem a nebojte sa označiť viac možností.