Zistite, v akom stave je váš web.

Ako funguje provízna spolupráca v Dexfinity?

Mnohí majitelia e-shopov sa obávajú, že zaplatia za správu online marketingových kampaní príliš vysokú sumu, no s neefektívnym výsledkom. Pred začiatkom spolupráce s marketingovou spoločnosťou často nevedia, či si budú môcť dovoliť outsourceovať správu marketingu špecializovanej spoločnosti a či sa to vyplatí.

Zistite, ako pristupujeme k spolupráci s našimi biznis partnermi a čím sa odlišujeme od bežných dodávateľov marketingových služieb.

Obsah

Kedy spolupracujeme formou spoluzodpovednosti za výsledky?

Jednou z predností našej spoločnosti je možnosť spolupráce na základe dosiahnutých výsledkov. Čím lepší výsledok vašej spoločnosti prinesieme, tým viac môžete investovať do rozvoja vášho projektu – napríklad investíciou do SEO, na ktoré ste nikdy nevedeli vyčleniť prostriedky alebo do expanzie na zahraničné trhy.

Pokiaľ sa nám s vaším projektom nedarí, pocíti to aj naša spolupráca. Jednoducho povedané – sme motivovaní vaším úspechom či dosiahnutými cieľmi.

Vhodné pre skúsených

Informácie o spoluzodpovednosti za projekt sú príťažlivé pre majiteľov e-shopov z dôvodu ich efektívnosti k dosiahnutým výsledkom. Odmeňovanie za výsledky môže byť lákavé aj pre začínajúce e-shopy alebo pre niekoho, kto sa v oblasti e-commerce ešte len začína orientovať. Avšak, na tento model treba „dozrieť“ a mať už za určité obdobie nadobudnuté isté skúsenosti a úroveň obratu.

 

Ideálny stav pre úvodný typ províznej spolupráce nastáva vtedy, ak ste už svoj e-shop posunuli na „pokročilú“ úroveň a obraty dosahujú aspoň 30 000 € mesačne, no zároveň neviete, ako svoje podnikanie v oblasti e-commerce posunúť ďalej.

Pomôžeme vám na profi úroveň

Radi sa posúvame a zlepšujeme s niekým, kto už má reálne skúsenosti s vedením online kampaní, zlepšovaním UX svojho e-shopu, expanziou do zahraničia alebo správnym nastavením biznisu. Oceňujeme, ak má klient vedomosť o tom, aké úsilie to obnáša a koľko nákladov musí vynaložiť na to, aby dosiahol rast.

Základom každej našej províznej spolupráce je agilita na oboch stranách. Od klienta očakávame rýchle reakcie na podnety, hlad po raste a poriadok vo financiách, alebo ochotu ho spolu s nami spraviť.

 

Spolupráca formou spoluzodpovednosti za výsledky nie je samozrejmosť.

Ovládame najmodernejšie nástroje

Naša spoločnosť využíva pri jednotlivých projektoch špičkových odborníkov na online marketing a pokročilé nástroje, ktoré by pre e-shop znamenali extra náklady.

Ak by chcel klient využívať pokročilé nástroje interne, bolo by potrebné, aby zamestnal skúsených špecialistov, čím by výrazne zvýšil nákladové položky. Pokročilé nástroje, ako napríklad ROI Hunter, sú cenovo výhodnejšie, pokiaľ sa využívajú na správu viacerých klientov, kde je objem minutého kreditu väčší.

Z týchto dôvodov dosahujeme synergický efekt práve vďaka tomu, že naši špecialisti spoločne s najlepšími nástrojmi a technológiami na trhu, sú rozdelení medzi viacero projektov.

Navyše, medzi našich partnerov patrí Google, Heureka a Facebook. Všetky informácie máme z prvej ruky a vieme na ne promptne reagovať. Aj preto dokážeme vaše zdroje prerozdeliť tam, kde budú efektívne a budú zarábať.

 


Najčastejšie otázky týkajúce sa províznej spolupráce

Potenciálni biznis partneri sa nás často pýtajú množstvo otázok ohľadom toho, ako sa vieme dopracovať k modelu spolupráce na základe výsledkov. Spísali sme pre vás tie najčastejšie.


1. Ako začať províznu spoluprácu?

Kontaktujte nás. Absolvujeme úvodný kvalifikačný rozhovor, počas ktorého zistíme, aké marketingové aktivity robíte, ako máte nastavené ekonomické parametre, na akej technológii je postavený váš e-shop, aké sú vaše biznisové ciele, čím sa líšite od konkurencie, a aké sú vaše očakávania od našej spolupráce.

Prezrieme si váš e-shop z pohľadu zákazníka. Požiadame vás o prístupy do vašich účtov, aby sme mohli nahliadnuť do analytických nástrojov (najčastejšie Google Analytics), marketingových nástrojov (Google Ads, Google Shopping, Facebook Business manager, Heureka) a do nástrojov z hľadiska SEO (Google Search Console).

Bez prístupov do jednotlivých nástrojov by sme odhady robili naslepo a neboli by presné. Aby ste si boli skutočne istí, že prístup môžete udeliť, pripravíme vám k tejto fáze NDA, ktorú navzájom podpíšeme.

 


Prečo je úvodná analýza dôležitá?

Na základe týchto informácií zistíme, ako ste na tom s UX vášho e-shopu, s tým súvisiacou priechodnosťou predajného lievika, ale aj či správne meriate výsledky marketingového úsilia. Zistíme, či je váš biznis model nastavený tak, aby dokázal za našej asistencie rásť.

Po tejto krátkej analýze pripravíme návrh spolupráce aj so zisteniami, ktoré zachytia priestor na zlepšenie a rast. Zároveň vám odprezentujeme, čo už máte zabezpečené dobre a kde budeme venovať svoju energiu v ďalších krokoch.

Nie je to teda len o marketingu, ale aj o procesoch, ktoré sú nastavené na celom projekte. Patrí sem logistika, cenotvorba, finančné zdravie e-shopu, efektívna šírka portfólia predávaných produktov, čo robíte pre váš brand mimo online a mnoho iných parametrov, ktoré závisia od segmentu daného e-shopu.


2. Ako odmeriame úspech?

Aby provízna spolupráca fungovala dobre, je dôležité mať stanovené jasné pravidlá, ktoré určujú úspech, resp. neúspech. Našou osvedčenou metódou je správne nastavený Google Analytics ako nezávislé meranie, na základe ktorého vidíme, aké sú vaše mesačné obraty. Obrat alebo marža je pre nás, ale aj pre vás meradlom úspechu vášho projektu.

Ďalším dôležitým parametrom je PNO (pomer nákladov na obrat), ktorý slúži na meranie efektivity jednotlivých kanálov a tiež celkových marketingových investícií. Pred začiatkom spolupráce si spoločne stanovíme, aký by mal byť percentuálny pomer investícií do jednotlivých marketingových kanálov – čo znamená – výšku kreditu a odmenu za prácu.3. Čo obsahuje biznis plán?

Biznis plán v našom ponímaní obsahuje projekciu na úvodné 3 mesiace spolupráce a následne po tomto „skúšobnom období” je vypracovaný na prvých 12 mesiacov spolupráce. Tento plán zahŕňa jednotlivé marketingové kanály, investície do nich v jednotlivých mesiacoch a zhodnotenie jeho efektivity prostredníctvom parametra PNO. Tieto informácie sú rozvrhnuté v čase, takže predpovedajú výšku obratu a celkový rast po jednotlivých kanáloch.

 

Biznis plán s údajmi potrebnými pre online marketingovú spoluprácu4. Prečo je potrebné testovacie obdobie?

Na úvod je dôležité otestovať spoluprácu, aby sme sa ako biznis partneri zohrali. V tomto čase zisťujeme, ako je náš obchodný partner flexibilný, kde je priestor, aby sme mu pomáhali viac, prípadne ho podporili zapojením našich partnerských služieb (napríklad v prípade potreby programátorských prác).

Projekt vždy potrebujeme spoznať hlbšie – aj keď máme skúsenosti z viacerých oblastí e-commerce. Každý projekt je jedinečný, má svoje silné a slabé stránky. Chceme byť pripravení a vďaka tomu budeme vedieť presnejšie odhadovať, ako rýchlo vieme spoločne rásť. Počas skúšobného obdobia sa vieme rozhodnúť, či je pre obe strany vhodná fixná odmena za prácu alebo je lepšie ísť províznou formou spolupráce.5. Ako funguje spolupráca s fixnou odmenou (flat fee)?

Je to klasická a všeobecne najviac zaužívaná forma spolupráce, či už ide o spoluprácu s našou spoločnosťou, ako e-commerce akcelerátorom, alebo o spoluprácu s klasickými agentúrami.

Spočíva v tom, že si stanovíme pevnú odmenu za prácu pri jednotlivých marketingových nástrojoch, ktoré využívame. Z tejto fixnej odmeny následne vypočítame PNO a jeho efektivitu.

Je to vhodné hlavne pre obchodných partnerov v testovacom období alebo pre projekty, ktoré sa ešte nedostali na úroveň „pokročilý”, avšak sú na správnej ceste.6. Čo znamená provízna spolupráca s variabilnou odmenou?

Provízna spolupráca s variabilnou odmenou znamená, že fixná odmena za prácu sa zníži a tvorí jednu časť odmeny. Druhú časť odmeny tvorí percento z obratu, ktoré závisí od mesačných obratov, povahy projektu a tempa rastu.

Napríklad, odmena za správu Google Ads kampaní a využívanie pokročilých technológií 800 €. Pri fixnej odmene tútu čiastku znížime na 400 € + 1,5 % z mesačného obratu bez DPH po odrátaní vráteného tovaru v danom mesiaci. Toto percento považujeme za ďalšiu investíciu do kanálov, ktoré sme v úvode nezapojili. Ak začneme s PPC a reklamou na Facebooku a Instagrame, neskôr je dôležité investovať aj do SEO, ktoré z dlhodobého hľadiska bude prinášať nové zdroje príjmov bez potreby investície do kreditov – ako je to pri platených kampaniach.

Podmienkou tejto spolupráce je dobrá značka, certifikát Heureka, potenciál na export a podobne. Časť odmeny je fixná a časť je podľa úspechu – ako percento z mesačného obratu po odrátaní čiastok za vrátený tovar. Variabilnú časť sčasti odložíme, aby sme ju vedeli neskôr investovať do ďalšieho kanála alebo služby. Tento variant je vhodný pre „pokročilých” obchodných partnerov.7. Ako funguje čisto provízna spolupráca (success fee)?

Pri čisto províznej spolupráci nie je stanovený fixný poplatok. Provízia sa určuje až po dlhšej dobe spolupráce (napríklad po prvých dvanástich mesiacoch), kedy sme si získali vzájomnú dôveru. To znamená, že spolupráca funguje, klient je progresívny a veríme v náš spoločný rast.

Čisto provízna spolupráca môže mať rôzne varianty, ako napríklad percento z obratu, percento z marže po odpočítaní určitých položiek (napríklad kredity či marketingové investície) alebo zastropované PNO, ktoré celkovo neprekročí stanovené percento (napríklad 20 %). Čisto provízna spolupráca dáva zmysel pri „profi” obchodných partneroch.

Poďte s nami ďalej

Máte ďalšie otázky k províznej spolupráci? Neváhajte nás kontaktovať. Detailnejšie sa pozrieme na váš projekt a navrhneme ideálne riešenie.

Základom je začať postupne. Spoločne naplánujeme, kedy je vhodné prejsť z jedného modelu odmeňovania do druhého.Ďakujeme Dexfinity redakcii, vďaka ktorej
vznikol tento článok

Námet: Vladimír Nociar
Napísal: Marek Vidovič
Redaktor: Veronika Svajčiaková
Spätná väzba: Petra Dudášová, Martin Bartl, Vladimír Nociar
Publikovala: Petra Dudášová

Zdieľajte článok

KONTAKTY NAPRIAMO

Spojme sily.

Ukážte nám váš projekt a pobavíme sa o potenciáli jeho rastu.

Michal Lichner

Michal Lichner
Head of Sales & Biz. Development
+421 911 585 689
michal.lichner@dexfinity.com

Group-39-200x200

Tomáš Karaba
Sales & Biz. Development
+421 904 979 851
tomas.karaba@dexfinity.com

Pavol Adamčák
Executive Director
+421 918 435 105
pavol.adamcak@dexfinity.com

Vyberte, o čo máte záujem a nebojte sa označiť viac možností.

    Sprievodca expanziou

    Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.