Zistite, v akom stave je váš web.

Plaťte za SEO, len ak má výsledky

Stanovenie KPI-čiek v rámci SEO služieb je citlivou témou pre každého marketéra. Dáva vôbec zmysel provízna spolupráca na niečom zjavne tak “nemerateľnom,” ako je SEO?

Provízne SEO kôš

Obsah

V Dexfinity (nové ui42 digital) sme vytvorili úplne nový, jedinečný pohľad na meranie a vyhodnocovanie SEO služieb. Pre našich klientov sme pripravili obojstranne výhodnú SEO províznu spoluprácu (SEO Success Fee). 

Naším hodnotiacim faktorom je v tomto prípade PNO (podiel nákladov na obrate) aj z dôvodu jednoduchého porovnania s inými kanálmi. 

Ak premýšľate nad začatím spolupráce v rámci SEO aktivít, mohlo by vám pomôcť vyhodnotenie prínosu pre našich klientov z celkového reportu H1 (prvý polrok) 2020 oproti H1 2019 (nižšie v článku).

E-book zdarma
55 tipov pre úspešný
e-shop
Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.

Náš návrh SEO províznej spolupráce závisí od veľkosti projektu

Vzhľadom na to, že hodnotenie služieb po jednotlivých kanáloch na PNO je vyžadované zo strany klientov, dokážeme aj v rámci SEO plniť čísla pri atribúci celej organiky pod SEO. 

Náš návrh pre SEO províznu spoluprácu sa takisto vzťahuje na PNO a je rozdelený podľa veľkosti klienta. Zároveň záleží, či spravujeme obsah webu my a máme nad ním kontrolu, alebo dostaneme dedikovaného človeka či tím od klienta, ktorého vieme viesť.

Ktoré dáta sledujeme?

V rámci reportov hodnotíme prínos návštevnosti, transakcií a obratu primárne z organickej návštevnosti. Pozeráme sa na medziročný rast, podiel organického dosahu na marketingovom mixe, absolútny prínos a medziročnú zmenu. 

Na čísla sa pozeráme v Google Analytics atribúcii (last non-direct), prípadne v atribúciách, ktoré máme nastavené s klientom (v tomto vyhodnotení využijeme práve model z Google Analytics, last non-direct click).

Čo je dôležité z pohľadu Account Managera? 

Vplyv na ostatné kanály a prínos v budúcnosti priamo nehodnotíme, nakoľko ide o tvorbu modelov náročných na vyhodnocovanie a zároveň by boli nákladovo neefektívne pre e-shopy stredných veľkostí. Account manažér vyhodnocuje celkový dopad jednotlivých služieb z biznisového hľadiska. Keď to dáva zmysel a biznis rastie, so službami pokračujeme a pridávame nové.

Sledujeme najmä medziročné zmeny, keďže vývoj organiky v porovnaní s PPC nie je krátkodobá aktivita. Klienti často z pohľadu performance marketingu sledujú mesačný podiel nákladov na obrate (PNO), čo je krátkodobá metrika a v rámci SEO nedáva plnohodnotný zmysel (najmä na menších projektoch, ktoré si organickú návštevnosť začínajú budovať).

Pozrite sa do zákulisia našich projektov

Vyhodnotenie prvého polroku za rok 2020 voči roku 2019 sme rozdelili do troch kategórií podľa obratov klientov. Sledujeme medziročnú zmenu obratu, sessions a transakcií.

V tabuľkách nižšie môžete vidieť priemerné čísla všetkých našich klientov s pravidelnými aktivitami v danom časovom okne – nikoho nevynechávame. Pracujeme s Q1 a Q2 – prvý a druhý kvartál v danom roku, resp. prvý polrok H1.

Projekty s celkovým priemerným obratom
do 70.000 eur mesačne

V tomto prípade ide o priemer 3 projektov (pre vysvetlenie: e-shop v dvoch krajinách rátame ako dva projekty) s obratom do 70 000 eur mesačne, kde sme spolu so SEO aktivitami optimalizovali a rozširovali aj ostatné kanály.

obrat
transaction

Zdroj tabuliek: Interné materiály

Výsledok?

Performance kanály rýchlejšie reagujú na zmeny, a preto podiel organiky na celkovom mixe klesá. V absolútnych číslach sledujeme celkový nárast organiky takmer o 200 %. Výsledky na týchto klientoch sme dosiahli kontinuálnou prácou na linkbuildingu a technickom SEO (s presahom do on-page faktorov a UX).

Spolupráca bola so všetkými klientmi spustená v H2 2019. Priemerný mesačný poplatok je 800 eur + 600 eur kredity pre publisherov. Hodnotenie prostredníctvom PNO metriky a atribúcia celej organiky vďaka našim aktivitám vyzerá nasledovne:


Vyhodnotenie z pohľadu PNO

tabulka seo

Zdroj: Interné materiály


Projekty s celkovým priemerným obratom
od 70.000 eur do 150.000 eur mesačne

V tomto vyhodnotení sú klienti, ktorí už majú výrazne rozvinuté performance kanály. Preto môžete vidieť výrazný nárast podielu organiky vďaka našim aktivitám.

sessions
transactions

Zdroj tabuliek: Interné materiály

Výsledok?

V rámci jedného z projektov máme na starosti aj kompletnú správu obsahu webu a na tomto projekte sa nám dlhodobo darí udržiavať organiku na 50 % celého mixu, napriek tomu, že sme začiatkom roka 2020 prebrali správu PPC kampaní, ktoré zaznamenali medziročný nárast obratu o 246 %.


PPC: H1 2020 vs. H1 2019

google analytics graf ppc

Zdroj: Google Analytics


Organika: H1 2020 vs H1 2019

Zdroj: Google Analytics


Vyhodnotenie z pohľadu PNO

Hodnotenie prostredníctvom PNO metriky a atribúcia celej organiky vďaka našim aktivitám vychádza priemerne pre klientov s mesačným obratom od 70 do 150-tisíc eur nasledovne:

seo tabulka

Zdroj: Interné materiály


Projekty s celkovým priemerným obratom
nad 150.000 eur mesačne

Takisto, aj na našich najväčších projektoch smerujeme k rastu percenta organiky na celkovom mixe.

obrat
sessions_3
transaction_3

Zdroj tabuliek: Interné materiály

Výsledok?

Zo stabilného pomeru organiky vs. performance sa nám postupnými aktivitami (linkbuilding, technické SEO a rozširovanie pokrytia portfólia kľúčových slov) darí prenášať váhu smerom k organike. 

Pre príklad sme vytiahli dáta z GA, medziročné porovnanie (H1 2019 vs. H1 2020) vývoja organiky oproti Google Ads a oproti celkovému vývoju. Zatiaľ čo e-shop stagnuje, organická návštevnosť nám vyrástla aj na úkor Google Ads o 64,33 % a obrat sa zvýšil o 76,55 %.


Celkový vývoj

Zdroj: Google Analytics


Vývoj organiky

FB reklama

Zdroj: Google Analytics


Vývoj Google Ads

Zdroj: Google Analytics


Vyhodnotenie z pohľadu PNO

seo tabulka

Zdroj: Interné materiály


Cenová matematika SEO províznej spolupráce v Dexfinity

Cenová matematika našich SEO služieb závisí od veľkosti mesačného obratu klienta, s ktorým spolupracujeme.

Projekt s mesačným obratom klienta do 40 000 eur: spoluprácu navrhneme na základe individuálnej dohody. Cenník pre projekty s vyšším obratom sú zobrazené na obrázkoch nižšie: 

cennik seo

Cenník pre projekty s mesačným obratom klienta od 40 do 70 000 eur.
Zdroj: Interné materiály 

cennik seo

Cenník pre projekty s mesačným obratom klienta od 70 do 150 000 eur.
Zdroj: Interné materiály 

cennik seo

Cenník pre projekty s mesačným obratom klienta od 150 000 eur.
Zdroj: Interné materiály 


SEO provízna spolupráca ako dlhodobý prínos pre váš biznis

Ak máte s projektom dlhodobú víziu, za veľmi dôležité, ak nie kľúčové považujeme diverzifikovať riziko marketingového mixu a získavať návštevnosť z rozličných zdrojov.

Práve rastom organickej návštevnosti, brandovými kampaňami, remarketingovými kanálmi (napr. Criteo, RTB House a iné), influencermi, partnerskými spoluprácami, PR, affiliate marketingom, Bing kampaňami či offline kampaňami výborne dopĺňame, ale zároveň aj rozširujeme váš biznis. 

Pracujeme s vaším produktovým portfóliom, vytvárame nové funkcie na webe, pracujeme na konverznom pomere a dopĺňame ďalšie služby.

Zníženie ceny za preklik, návštevnosť „zdarma“

Organická návštevnosť dokáže z veľkej časti vykrývať rast ceny PPC reklamy, pretože sa bavíme o návštevnosti “zdarma“ z dlhodobého pohľadu. Zároveň, práca na SEO a relevancii landing pages dokáže znížiť cenu za preklik (Google v rámci dražby nepracuje len s hodnotou bidu, ale aj s relevanciou vstupnej stránky).

Aby toto bolo možné splniť, na webovej stránke klienta sú často potrebné menšie, ale aj väčšie zmeny a úpravy. Ak sa snažíme o to, aby boli splnené stanovené očakávania pri SEO spolupráci, klient musí s nami po celý čas ochotne spolupracovať. 

Najvýraznejšie potrebné zmeny na webovej stránke sa zvyčajne prejavujú najmä na začiatku spolupráce, kedy potrebujeme najväčšiu pomoc od vývojárov daného webu.

SEO špecialista presvedčí prehliadače

Ak to myslíte s optimalizáciou pre vyhľadávače vážne, spojte sa s ľuďmi, ktorí majú so SEO prax. Poznajú všetky nástrahy a vedia sa vyrovnať s nekalými praktikami konkurencie.

Pre záujem zo strany klientov sme vytvorili unikátne provízne SEO, s ktorým platíte len za dosiahnuté výsledky. Pomôžeme vám s:

  • komplexným auditom webu,
  • optimalizáciou existujúcich landing pages,
  • tvorbou obsahu zameraným na vyhľadávané kľúčové slová,
  • analýzou konkurencie a content gapom,
  • strategickým linkbuildingom,
  • technickým SEO.

Ak vás láka globálne ihrisko a veríte svojmu produktu, neváhajte a poďte s nami predávať. Celosvetovo a bez otravných obmedzení domáceho trhu.

Zdieľajte článok

Ďakujeme Dexfinity redakcii, vďaka ktorej
vznikol tento článok

Námet, napísal: Matej Karaba
Redaktor: Veronika Svajčiaková
Spätná väzba: Lenka Krčmáriková, Martin Bartl
Publikovala: Petra Dudášová

KONTAKTY NAPRIAMO

Spojme sily.

Ukážte nám váš projekt a pobavíme sa o potenciáli jeho rastu.

Michal Lichner

Michal Lichner
Global BizDev, Sales, Marketing Consultant
+421 911 585 689
michal.lichner@dexfinity.com

Eva Čechovská

Eva Čechovská
Sales & Export Consultant
+421 918 341 781
eva.cechovska@dexfinity.com

Pavol Adamčák
International Marketing Strategy Consultant, Founder
+421 918 435 105
pavol.adamcak@dexfinity.com

Vyberte, o čo máte záujem a nebojte sa označiť viac možností.

    Sprievodca expanziou

    Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.