Zistite, v akom stave je váš web.

ROI (Return on Investments)

ROI je skratka z anglického výrazu Return on Investments, čo v preklade znamená návratnosť investície. Ide o finančnú metriku, ktorou väčšina firiem sleduje svoju ziskovosť

Pri jednorazových nákupoch alebo predaji ROI nezohráva veľkú úlohu, ale v prípade zložitejšieho e-shopu získate prehľad o tom, ako zhodnocujete investované peniaze. Optimálna návratnosť sa pohybuje v násobkoch investovanej sumy. 

return-on-investments-roi
Hodnotu ROI vyjadrujeme buď v násobku, alebo v percentách v závislosti od použitého vzorca. Zdroj: Pexels.com, autor: cottonbro studio

Výpočet ROI sa najčastejšie využíva pri vyhodnocovaní potenciálu investície alebo pri porovnaní návratnosti dvoch rôznych investícií.

Vzorec na výpočet ROI

Už predložka on v anglickom ekvivalente napovedá, že ide o podiel medzi výnosmi a nákladmi. 

Vzorec pre výpočet ROI vyzerá nasledovne:

ROI = (zisk z investície – náklady na investíciu)/náklady na investíciu

Výsledok je v násobku, ale ak ho vynásobíte číslom 100, získate výsledok v percentách. Náklady predstavujú všetko, čo firma potrebuje na generovanie zisku. Patria sem náklady na marketing, prácu, sklad a podobne. 

Využitie ROI (Return on Investments) metriky

Napríklad, ak investujete 10 000 € a dosiahnete čistý zisk 25 000 €, vaša výsledná návratnosť investície bude 25 000 € – 10 000 € / 10 000 € = 1,5, čiže ste svoju investíciu zhodnotili 1,5 násobne alebo vyjadrené v percentách, investícia priniesla 150 % zisk. 

Chcete sa vyznať vo všetkých číslach a metrikách pri riadení firmy? Prečítajte si aj ďalšie články o tom, ako vypočítať ziskovosť e-shopu

POSUŇTE HRANICE SVOJICH ZNALOSTÍ

Relevantné články na Beyond Ecommerce

Autor Adriána Černáčková
18 septembra, 2023

7 najväčších marketingových konferencií na Slovensku

Kam na Slovensku za networkingom a inšpiráciou pre podnikateľov aj marketérov? Vybrali sme sedem konferencií, kde sa na pódiách pravidelne stretáva špička marketingu. 

Čítať viac
Autor Michal Valent
30 augusta, 2023

Export do CEE: Ako na región, ktorý nezadržateľne rastie?

Čo bolo včera iba snom slovenského e-shopera, je dnes bežnou realitou. Z našej skúsenosti vieme, že firmy, ktoré včera expandovať chceli, dnes už musia.

Čítať viac
Autor Michal Valent
17 augusta, 2023

FinStat: Posvieťte si na konkurenciu aj partnerov

Chcete vedieť, ako sa darí konkurencii? Potrebujete si overiť budúceho obchodného partnera? Preklepnite si ho cez FinStat.

Čítať viac