Zistite, v akom stave je váš web.

ROI (Return on Investments)

ROI je skratka z anglického výrazu Return on Investments, čo v preklade znamená návratnosť investície. Ide o finančnú metriku, ktorou väčšina firiem sleduje svoju ziskovosť

Pri jednorazových nákupoch alebo predaji ROI nezohráva veľkú úlohu, ale v prípade zložitejšieho e-shopu získate prehľad o tom, ako zhodnocujete investované peniaze. Optimálna návratnosť sa pohybuje v násobkoch investovanej sumy. 

return-on-investments-roi
Hodnotu ROI vyjadrujeme buď v násobku, alebo v percentách v závislosti od použitého vzorca. Zdroj: Pexels.com, autor: cottonbro studio

Výpočet ROI sa najčastejšie využíva pri vyhodnocovaní potenciálu investície alebo pri porovnaní návratnosti dvoch rôznych investícií.

Vzorec na výpočet ROI

Už predložka on v anglickom ekvivalente napovedá, že ide o podiel medzi výnosmi a nákladmi. 

Vzorec pre výpočet ROI vyzerá nasledovne:

ROI = (zisk z investície – náklady na investíciu)/náklady na investíciu

Výsledok je v násobku, ale ak ho vynásobíte číslom 100, získate výsledok v percentách. Náklady predstavujú všetko, čo firma potrebuje na generovanie zisku. Patria sem náklady na marketing, prácu, sklad a podobne. 

Využitie ROI (Return on Investments) metriky

Napríklad, ak investujete 10 000 € a dosiahnete čistý zisk 25 000 €, vaša výsledná návratnosť investície bude 25 000 € – 10 000 € / 10 000 € = 1,5, čiže ste svoju investíciu zhodnotili 1,5 násobne alebo vyjadrené v percentách, investícia priniesla 150 % zisk. 

Chcete sa vyznať vo všetkých číslach a metrikách pri riadení firmy? Prečítajte si aj ďalšie články o tom, ako vypočítať ziskovosť e-shopu

POSUŇTE HRANICE SVOJICH ZNALOSTÍ

Relevantné články na Beyond Ecommerce

Autor Adriána Černáčková
23 novembra, 2023

Tri oriešky pre expanziu: Ako uspieť s e-shopom v Nemecku?

Získajte dôveru najopatrnejších zákazníkov v Európe a vytvorte úspešný e-shop v Nemecku. Prehľad konkrétnych tipov a krokov.

Čítať viac
Autor Adriána Černáčková
13 novembra, 2023

Dexfinity & Google Premier Partner Awards: Nevymýšľajte rýchlejšieho koňa

Inovatívne riešenie expanzie, ktorým pomáhame rásť našim partnerom, získalo uznanie centrály Googlu a dostalo Dexfinity na pódium Google Partner Summitu 2023 v Dubline. Ako to dopadlo?

Čítať viac
Autor Veronika Svajčiaková
12 novembra, 2023
SEO

Plaťte za SEO, len ak má výsledky

Zistite, ako pristupujeme k SEO províznej spolupráci, spôsobe vyhodnocovania. Prečítajte si tiež o tom, ako búrame tradičné predstavy o SEO službách.

Čítať viac