Zistite, v akom stave je váš web.

Dexfinity napriek spomaleniu ecommerce očakáva rast tržieb

Že obuvníkove deti chodia bosé? V žiadnom prípade. Už dlhšie pomáhame klientom s finančnými analýzami a rovnako poctivú prácu robíme aj sami pre seba.

V roku 2024 plánuje Dexfinity dosiahnuť 15 % rast tržieb. A ako sme sa k tomuto číslu dopracovali?

Michal Lichner a Ján Aštary v Dubline na Google Partner Awards

Ako si reálne rozplánovať dvojciferný rast?

Ročne vygenerujeme klientom obrat 180 miliónov, viac ako 40 miliónov preinvestujeme na kreditoch. Aby sme dokázali rásť spolu s klientmi a dodávať perfektné služby, potrebujeme mať pod kontrolou vlastné financie. 

Finančný plán pre Dexfinity vznikol ako výsledok 15 premenných, ktoré sledujeme na dennej alebo mesačnej báze. Všetko sú to interné a externé faktory, ktoré ovplyvňujú rast tržieb. Pri plánovaní sme vychádzali z dát z predošlých rokov a prihliadali na predpovede pre najbližšie mesiace. Z ktorých?

Externé faktory:

  • Celkový vývoj e-commerce sektora: V Čechách a na Slovensku e-commerce v roku 2023 medziročne klesal v priemere o 4 až 6 % v závislosti od segmentu. Zároveň sledujeme podiel vo vyhľadávaní (Share of Search), ktorým si meriame veľkosť trhu a náš trhový podiel. 
  • Medziročná inflácia: S infláciou klesá kúpyschopnosť a ak majú hlboko do vrecka zákazníci našich zákazníkov, máme problém aj my.
  • Rast úrokových sadzieb: Úroky narástli takmer štvornásobne a pocítila to najmä peňaženka spotrebiteľa.
  • Google trendy: Predstavujú exkluzívne dáta, ktoré máme pre seba a našich klientov k dispozícii. Vidíme vývoj dopytu z pohľadu vyhľadávania, zobrazovania a záujmu reklám a jej nákladovosti za posledné roky.

E-book zdarma
55 tipov pre úspešný
e-shop
Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.

Interné aktivity
 • Odchod klientov: Cieľ pre rok 2024 je rozvoj cez obohatenie portfólia ako AI kreatíva, server-side tracking, business consulting a dosahovanie ďalších obchodných rastov. Z metrík si vyhodnocujeme churn rate, percento odídených klientov (ideálne menej ako 5 %). 
 • Noví klienti: Prilákanie relevantných klientov s cieľom udržať pomer získaných vs. nezískaných klientov na identickej úrovni ako v minulom roku 1:1. Pravidelne monitorujeme:
 1. Tržby za jednorazové služby
 2. Tržby za pravidelne opakujúce sa služby
 3. Ročnú hodnotu klienta (AnOV)
 • Up- & cross-sell: Podpora rastu biznisu existujúcich klientov, export a expanzia na nové trhy. Už teraz sme v 32 krajinách sveta. Veľmi podobne ako pri nových klientoch analyzujeme aj pri rozvoji existujúcich klientov:
 1. Tržby za jednorazové služby
 2. Tržby za pravidelne opakujúce sa služby
 3. Približnú hodnotu priemernej objednávky
 • Marketingové aktivity: Sem spadajú všetky podujatia, konferencie, tvorba obsahu pre ďalšie vzdelávanie, vylepšovanie webu, výkonnostné kampane, sociálne siete, generovanie leadov a emailový marketing. Na marketing vynakladáme 7 % obratu celej firmy. Medzi parametre, ktoré sledujeme patrí:
 1. Cena za lead 
 2. Počet “áno/možno” leadov 
 3. Soft-metriky, ako Share of Search a pod.

15 trhov očami e-shopov
Sprievodca expanziou
Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.
 
Monitorovanie najväčších klientov
Veľmi nás teší, že v Dexfinity nikdy neplatilo pravidlo, že veľkí klienti prinášajú drvivú väčšinu tržieb. Práve naopak, 60 % klientov vytvára 80 % tržieb. Zároveň každému z nich venujeme rovnakú pozornosť a analyzujeme aj:
 1. On-site visit (počet osobných návštev u klienta)
 2. Program Top27 klientov (počet osobných stretnutí najseniornejších ľudí s najväčšími klientmi)
 3. RedButton (ako často a s akou úspešnosťou odvrátime odchod klienta)

Každá aktivita spojená s klientom sa počíta

Vďaka sledovaniu týchto premenných máme prehľad o všetkých aktivitách, ktoré prispievajú k rastu Dexfinity. Zároveň pri akýchkoľvek poklesoch vieme presne vyhodnotiť, kde nastala zmena a aká.

Neriadime sa žiadnym paretovým pravidlom. Vo financiách nemôžete monitorovať len 20 % parametrov a dúfať vo svetlú budúcnosť. Financie potrebujú 100 % kontrolu a pozornosť. 

Čo je na tom zázračné?

Vlastne nič. Chodíme za klientami, informujeme o novinkách a inováciách, oslovujeme odídených, skúšame alternatívne prístupy, meriame úspešnosť, obohacujeme jednorazové služby o rekurentné, zlepšujeme procesy, realizujeme QA našej práce. Tých 15 parametrov sme nevymysleli.

Aktivity, ktoré robíme, nie sú nové ani výnimočné. Ale robíme ich poctivo, s rešpektom a pravidelne, meriame ich a vyhodnocujeme. V tom tkvie tajomstvo perfektného finančného plánu.

Všetko začína od stratégie

Zároveň nestačí si vybrať len niektoré čísla. Ak budete sledovať 5 parametrov namiesto 15, dostanete iný výsledok.

Finančná analýza je v podstate obyčajná poctivá práca s číslami, ktorá nie je sexi, ale prináša okamžité výsledky.

Nové trhy, nové príležitosti

Na doplnenie našej medzinárodnej stratégie plánujeme aktívne riešiť nové trhy.  Ciele obratu (zahraničie verzus Slovensko) sú v pomere 1:1.

Z krátkodobého hľadiska sa výrazne zameriame na Českú republiku. Pokiaľ ide o samotný marketingový budget, alokovali sme costy na Lead Gen v pomere 1:3 v prospech novej krajiny.

Tri scenáre vývoja

Ako na základe všetkých parametrov dopadla samotná prognóza? Všetky premenné sme pretavili do čísel a grafov a vyšli nám tri scenáre pre Dexfinity na rok 2024:

 

 • optimistický, ak sa všetky predpovede naplnia,
 • realistický, ak udržíme existujúci rast, ale nezlepšíme stanovené metriky (napríklad zvýšiť tzv. cross-selling o 12 %),
 • pesimistický, ak sa zhoršíme v niektorej zo sledovaných metrík a zároveň sa nezlepšíme v oblastiach, ktoré sme si stanovili.

Realistický scenár predstavuje + 15 % rast tržieb na rok 2024.

Bez exekúcie je vízia len ďalším prázdnym slovom 

Takto analyzujeme tržby Dexfinity z minulých rokov a zároveň predpovedáme finančný plán pre tie ďalšie. Financie pod kontrolou považujeme za základ každého podnikania. A čo ponúkame ako biznis plán pre klientov, robíme aj sami pre seba. 

Prečo o našom finančnom pláne pre rok 2024 píšeme až v apríli? Pretože vychádza. Za prvý štvrťrok sa predikcie do bodky naplnili a tak sme sa rozhodli naše plány a postupy zverejniť. 

Inšpirujte sa a dostaňte svoje financie pod kontrolu. Ak by sa vám to nedarilo, sme tu pre vás.

Zdieľajte článok

KONTAKTY NAPRIAMO

Spojme sily.

Ukážte nám váš projekt a pobavíme sa o potenciáli jeho rastu.

Michal Lichner

Michal Lichner
Head of Sales & Biz. Development
+421 911 585 689
michal.lichner@dexfinity.com

Group-39-200x200

Tomáš Karaba
Sales & Biz. Development
+421 904 979 851
tomas.karaba@dexfinity.com

Pavol Adamčák
Executive Director
+421 918 435 105
pavol.adamcak@dexfinity.com

Vyberte, o čo máte záujem a nebojte sa označiť viac možností.

  Sprievodca expanziou

  Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.