Zistite, v akom stave je váš web.

Ako premeniť nudný míting na kolotoč nápadov

Spoločné mítingy sú nevyhnutné nielen pre budovanie vzťahov na pracovisku, ale vedú aj k novým nápadom. Aby tieto stretnutia boli čo najefektívnejšie, každý účastník by sa mal cítiť začlenený. 

Ako správne organizovať schôdze, na ktorých sa zdieľajú inovatívne nápady, ktoré posunú váš biznis ďalej?

míting ako kolotoč nápadov

Obsah

V prieskume od Forbes Insights 48 % predstaviteľov firiem súhlasilo, že rozmanitá a zúčastnená pracovná sila ponúka nový pohľad na posilnenie inovačnej stratégie podniku. Skvelé nápady sú totiž alfou a omegou každej úspešnej firmy.

Uľahčite tímu byť súčasťou mítingu

Zamyslite sa, ktorí pracovníci sa môžu na stretnutiach cítiť zraniteľne a nepríjemne. Môže to byť introvert v tíme extrovertov, člen tímu z menšinovej skupiny alebo niekto, kto nesúhlasí so zvyškom skupiny. 

Dajte priestor novým nápadom

Je dôležité, aby sa každý cítil od začiatku vítaný. Pokúste sa preto začať stretnutie jednoduchou vetou, ktorá nastaví jasný ráz celému stretnutiu. 

“Dohodnime sa, že budeme otvorení novým myšlienkam a akýkoľvek nesúhlas prejavíme s rešpektom.”

Šikovný líder by nemal mať s vedením tímu žiadne problémy. Zopár tipov, ako správne komunikovať so zamestnancami nájdete v tomto článku

Zahrňte do plánu všetkých

Zaistite, aby mal každý slovo. Vopred si zistite, o čom by chceli ľudia diskutovať a vložte čo najviac z návrhov do programu schôdze. Rozošlite program aspoň 24 hodín pred mítingom, aby mal každý účastník dostatok času na prípravu.

Ako vybrať správny čas mítingu

Čas schôdze naplánujte tak, aby vyhovoval každému. Ak pracujete v medzinárodnom tíme, myslite na možné rozdielne časové pásma. Nezabúdajte, že každý má osobné záväzky. Ak sa preto nemôžu zúčastniť, pošlite im zápis alebo záznam stretnutia. 

prezentovanie pred kolegami

Rozprávanie pred kolegami z tímu môže byť pre niektorých stresujúce.

Pravidelne striedajte roly

Obmieňanie rolí facilitátora (vedúceho diskusie), zapisovateľa a toho, kto dozerá na čas, môže stretnutiam priniesť plynulejší a efektívnejší priebeh. Najlepší prístup, ako zabezpečiť otvorené diskusie, je tieto úlohy striedať. Predídete tak zbytočnej zášti, ktorá môže v tíme spôsobiť neželané vzťahy.

Pocit voľnosti ľudí posmelí

Akonáhle dáte každému príležitosť chopiť sa inej úlohy, ľudia sa naučia plnohodnotnejšie prispievať do diskusie. Zároveň im ponúkate rovnakú možnosť na vedenie. 

Ak zamestnanci cítia zodpovednosť za to, čo sa deje na stretnutiach, sú ochotnejší zúčastniť sa ich a prispievať s novými nápadmi. 

Zaistite, aby bol každý vypočutý

Počas schôdze vyzvite členov tímu, ktorí majú odlišné názory, alebo tých, ktorí boli celý čas ticho. Nestavajte ich však do nepríjemnej pozície. Nie každý potrebuje prispievať do diskusie rovnakým štýlom. 

Určite sa nájdu vo vašej skupine ľudia, ktorí sa o svoj názor podelia radšej po stretnutí alebo prostredníctvom chatu. V spôsobe interakcie zohráva veľkú úlohu aj pracovný štýl a kultúrny rozdiel. Nechajte každému dostatok času a priestoru na premýšľanie a neberte to ako neochotu spolupracovať alebo nedostatok nápadov z ich strany. 

mnoho skvelých nápadov

Míting s otvorenou mysľou prinesie mnoho skvelých nápadov.

Transparentné rozhodnutia

Otvorenosť zamestnancov podporíte jednoznačne svojou transparentnosťou. Pokiaľ vedia, ako sa pracuje s ich spätnou väzbou, budú sa cítiť viac zapojení do rozhodovacieho procesu. Transparentnosť pomáha lepšie odvádzať prácu a podporuje prínos na stretnutiach. 

Na začiatku každej schôdze objasnite, ako prijmete určité rozhodnutia. Napríklad, že po vypočutí všetkých návrhov, ako zvýšiť zisk e-shopu, si budete musieť dané argumenty prejsť s inými oddeleniami a poradiť sa.

Odľahčené mítingy vedú k lepším vzťahom i výkonu

Ak sa budete riadiť týmito krokmi, členovia tímu sa budú považovať za hodnotných zamestnancov, ktorí sa radi zúčastnia ďalšieho stretnutia. Dokonca aj introvertní zamestnanci budú svoje nápady zdieľať omnoho častejšie. Dosiahnete tak plynulejšie a otvorenejšie mítingy

Ak cítite, že by sa vám zišla pomocná ruka pri rozvoji podnikania, alebo vás zaujíma finančná analýza, dajte nám vedieť a spoločne sa pozrieme na to, kde máte najväčšie medzery a ako ich čo najrýchlejšie napraviť.

Ďakujeme Dexfinity redakcii, vďaka ktorej
vznikol tento článok

Napísala: Terézia Poláková

Spätná väzba: Martin Bartl

Publikoval: Róbert Hošták

Zdieľajte článok

KONTAKTY NAPRIAMO

Spojme sily.

Ukážte nám váš projekt a pobavíme sa o potenciáli jeho rastu.

Michal Lichner

Michal Lichner
Head of Sales & Biz. Development
+421 911 585 689
michal.lichner@dexfinity.com

Group-39-200x200

Tomáš Karaba
Sales & Biz. Development
+421 904 979 851
tomas.karaba@dexfinity.com

Pavol Adamčák
Executive Director
+421 918 435 105
pavol.adamcak@dexfinity.com

Vyberte, o čo máte záujem a nebojte sa označiť viac možností.