Zistite, v akom stave je váš web.

Webová analytika ovplyvňuje, či rastiete alebo pomaly hnijete

Správne nastavená analytika je základom e-shopu. Bez nej sú majitelia, marketéri, optimalizátori i copywriteri stratení, pretože nevedia vyhodnotiť úspešnosť kampane. Viete, čo všetko vám umožňuje webová analytika a ako odstrániť najčastejšie chyby v Google Analytics nastaveniach?

growth analytics title

Obsah

Piliere webovej analytiky

Základom každej webovej analytiky je konzistentnosť a škálovateľnosť. Všetky dáta používajte rovnako, ak sa chcete na ne spoľahnúť. Keď sledujete obrat s DPH, sledujte ho vo webovej analytike rovnako naprieč všetkými krajinami, do ktorých exportujete. 

Porovnajte Google Analytics a účtovníctvo

Schválne, otvorte svoj Google Analytics a skontrolujte, aký obrat vidíte v Google Analytics a aký v účtovníctve. Sú podobné? Ak sú rozdiely na úrovni pár percent, je to v poriadku. Desiatky percent znamenajú problém. 

Webovú analytiku nastavte tak, aby po pridaní ďalšieho ukazovateľa či domény bol v dátach poriadok.

Webová analytika potrebuje správne nastavenia v Google Analytics

 Niektoré rozdiely medzi dátami v účtovníctve a v Google Analytics vznikajú prirodzene kvôli legislatívnym obmedzeniam, iné dokážete ľahko vyriešiť.

Aké sú škálovateľné a konzistentné dáta?

Predstavte si, že predávate poľovnícke kabelky (áno, také skutočne existujú). Ku každému predanému kusu si počítate maržu. Túto metriku odosielate do Google Analytics, pretože sledujete okrem obratu aj svoju maržu.

Zodpovedný e-shop vie, že marža je dôležitejšia než obrat. Keďže kabelky predávate do niekoľkých krajín a pre každú sledujete obrat aj maržu zvlásť, odosielate dáta o marži vo vlastnej metrike, ktorá má svoje presné miesto 1-X. 

Ak na Slovensku odosielate túto informáciu vo vlastnej metrike 1 a v Maďarsku vo vlastnej metrike 2, tak dáta nie sú konzistentné. To vedie k menšej škálovateľnosti a rastúcim nákladom.

Zaujíma vás, ako vyšperkovať ziskovosť e-shopu so šikovnými nástrojmi? Pozrite si video z konferencie UPterdam 2021.

Čo sledovať v Google Analytics?

V prvom rade správne merajte každé jedno zobrazenie stránky (pageview). Pageview sa na jednej stránke načítava pre jednu property iba raz. Duplicitné pageview odhalíte jednoducho pomocou nulového bounce rate-u. Ak je menej ako 30 %, tak problém máte pravdepodobne len na niektorých stránkach. 

Najdôležitejšie eventy a parametre 

Ak ide o e-shop s fyzickým (prípadne virtuálnym) produktom, merajte nasledujúce eventy:

 1. Zobrazenie detailu produktu
 2. Vloženie produktu do košíka
 3. Odstránenie produktov z košíka
 4. Zobrazenie košíka
  1. Aké produkty sú v ňom vložené
  2. V ktorom kroku košíka sa používateľ nachádza
  3. Ak máte viac platobných a doručovacích možností, tak merajte aj tie
 5. Nákup (Objednávka)

Pre každý produkt v rámci vyššie spomenutých udalostí vždy merajte aj nasledovné parametre (ak ich máte k dispozícii):

 • Názov
 • Kategória (až do 5 úrovní)
 • Značka/Výrobca
 • ID
 • Variant (veľkosť, farba)

Pre správne meranie aktivujte na úrovni View v Ecommerce Settings “Enable Ecommerce” a rovnako “Enable Enhanced Ecommerce Reporting”.

Popri týchto klasických eventoch môžete merať aj pokročilejšie údaje. Napríklad, či daný produkt, ktorí si používatelia pozerali, ste mali skladom alebo nie. 

Z dát môžete vypočítať potenciál predaja na ďalší rok. Zistite, koľko kusov určitého tovaru ste predali, keď bol skladom. Z čísel ľahko odhadnete, o koľko prichádzate pri jeho nedostupnosti. 

Webová analytika ušlého zisku

Príklad potenciálu obratu pri zohľadnení naskladnenia tovaru. Všetko nad modrou líniou predstavuje ušlý zisk.

Čo ak nepredávate fyzický produkt?

Ak nepredávate fyzický produkt alebo vyššie spomenuté parametre nedávajú pre váš projekt zmysel, v Analytics môžete merať jednotlivé akcie cez eventy (udalosti). Z nich si vytvorte ciele (Goals) a tie potom vyhodnocujte. 

Keď predávate priemyselné podlahy, používateľovi môžete ponúknuť objednať si vzorky zdarma cez jednoduchý formulár. Po odoslaní formulára odošlite event do Analytics a z neho si vytvorte Goal. Takýchto goals budete mať násobne viac ako reálnych objednávok.

Čo vám umožňuje webová analytika?

Rýchlejšie expandovať

Máte e-shop na Slovensku a rozhodnete sa expandovať do iného štátu. Koľko času zaberie analytikovi vytvorenie účtov, zber údajov od marketérov, komunikácia s programátorom a kontrolovanie správnosti odosielania dát? 

Povedzme, že na Slovensku to bolo 10 hodín. Bude to toľko aj v prípade inej krajiny? Ak áno, zvoní bzučiak. A pritom to môžu byť 4 hodiny, čo je o 60 % menej času. Pri správne nastavenej analytike zaberá expanzia na iný trh oveľa menej času, ako keď začínate od nuly.

Informácie odosielate len raz

Nenastavujte priamo v kóde každú krajinu zvlášť. Uľahčite si prácu s Google Tag Managerom. Váš e-shop v kóde odošle všetky potrebné informácie iba raz. Tag Manager sa už postará o to, že všetky údaje rozpošle do Google Analytics (Universal alebo nové GA4), Google Ads, Facebooku, Skliku, Heureky, Zboží, Glami, Favi alebo e-mail nástroja. 

Google Analytics nastavenia

 Príklad použitia jedného GTM containera na viacerých doménach. Pomocou premennej pre každú jazykovú mutáciu spúšťa rôzne Google Analytics kódy.

Jeden Tag Manager pre všetky domény

Na každú doménu použite ten istý Tag Manager container a všetky nastavenia urobíte na jednom mieste. Ak to urobíte správne (pri prvej doméne pomocou Lookup či RegEx tabuliek), všetko nastavíte, overíte a skontrolujete, pri ďalšej doméne budete o 50 – 80 % rýchlejší.

Nepreklikávajte sa medzi účtami

Preklikávate sa medzi Google Analytics Property, pretože každá má svoju krajinu vo vlastnej property? A čo tak sledovať všetky krajiny spoločne len v jednej pri zachovaní pôvodných? Bez kódenia a duplikovania. 

V Google Tag Manager existuje funkcia, pomocou ktorej si vytvoríte tzv. customTask funkciu. S ňou môžete odosielať všetky Google Analytics údaje do property danej krajiny a zároveň do spoločnej property pre všetky krajiny spolu. 

To uľahčí sledovanie KPIs firmy a ušetrí preklikávanie medzi Analytics účtami každé ráno, keď si kontrolujete stav biznisu.

Zlúčte viacero účtov pre jeden e-shop

Omylom ste vytvorili viacero Analytics účtov pre jednu firmu? Presuňte si properties z jedného účtu do druhého v nastaveniach danej property (budete potrebovať Admin práva).

Rozdiely medzi Google Analytics a účtovníctvom 

Pozeráte do účtovníctva a neveriacky krútite hlavou nad tým, že v Analytics máte na Slovensku o 5 – 10 % menej objednávok? V Nemecku o 30 % menej? Vitajte v dátovej realite. Dobrou správou je, že niektoré nezrovnalosti sa dajú riešiť. Nie však všetky. 

Výpadok objednávok má vplyv na tržby 

Samotný výpadok má rozsiahle vplyvy na výkonnosť vášho marketingu. Ak sa objednávka neodoslala do Google Analytics, neodoslala sa pravdepodobne ani do inzertných nástrojov (Google Ads, Facebooku). 

Ak marketéri v daných nástrojoch nezaznamenajú konverziu, utlmia kredit na kampane. Na prvý pohľad sa môžu javiť ako neefektívne a e-shop prichádza o tržby. 

Tip: Bezplatná doprava je obľúbeným nástrojom na zvyšovanie predajov. Vďaka analytike dokážete stanoviť presnú sumu, od ktorej vám bezplatná doprava prináša zisk. 

Čo spôsobuje výpadky?

Príčinou je nespustenie kódu, a tak sa Tag Manager, Analytics, Google Ads alebo Facebook nedozvedia o aktivite, ktorú by mali evidovať. Dôvody môžu byť rôzne.

Prekážka v kóde

Chyby sa objavujú aj na strane kódu kvôli nedostatočnej kontrole programátorom alebo pre jeho neskúsenosť. Ak je kód nesprávny, dáta sa buď neodošlú vôbec alebo sa odošlú zle. Následne sa nezapíšu do analytiky viaceré návštevy či objednávky.

Spustenie kódu až po zaplatení objednávky. 

Ak čakáte až na zaplatenie objednávky (napríklad dobierkou), systém ju už spätne nepriradí. Častým problémom sú aj konkrétne platobné brány, ktoré nedovolia odoslanie kódu na stránke. 

Výpadok nastáva aj v prípade, keď používateľ odíde na platobnú bránu, po zaplatení sa vráti, ale kód sa nespustí. Túto situáciu dokáže ošetriť šikovný programátor. 

AdBlockery a anonymizéry

Za časť chýbajúcich údajov a nezapísaných objednávok môže blokovanie reklám. AdBlockery prirodzene blokujú kódy tretích strán (Google, Facebook a iné). V prípade strednej Európy je výpadok na úrovni 5 %, v Nemecku počítajte až s 30 %.  

Ak sú vaši používatelia prevažne na desktope a sú technicky zdatní, percentá narastajú. Pri niektorých projektoch môže chýbať až 70 % používateľov či objednávok. Na mobiloch sú adblockery raritnejšie, ale ich používanie rastie. 

Ako riešiť výpadok objednávok v Google Analytics?

Rozdiely medzi účtovníctvom a dátami z Google Analytics môžete čiastočne vyriešiť. Odstránenie prekážok na strane kódu alebo vyriešenie jeho neskorého spustenia je len otázkou času a precíznej kontroly kódov. 

Problém s AdBlockmi  je komplikovanejší. Ich používatelia si vážia svoje súkromie a vy to musíte rešpektovať. 

Prichádza GDPR a končia cookies tretích strán

V platnosti je zákon o GDPR, ktorý všetky štáty postupne zavádzajú do praxe. Od 1. 1. 2022 platí v Českej republike a na Slovensku od 1. 2. 2022. 

Napríklad v Nemecku platí podobný zákon už dlhšie. Každý používateľ má právo si vybrať, či chce, aby ste ho sledovali na úrovni cookies (jedinečného identifikátora, ktorým ho označí prehliadač).

Navyše Google od roku 2023 prestane používať cookies pre svoj prehliadač Chrome (u nás aktuálne najrozšírenejší). 

Využite predpripravené riešenia 

Poraďte sa s právnikom ohľadom GDPR a nasaďte cookie lištu. Nesnažte sa vymyslieť niečo, čo už existuje. Predpripravených riešení je na trhu niekoľko a niektoré sa dajú implementovať plne cez Google Tag Manager.

cookie lišta príklad

Príklad použitia cookie lišty.

Zásady cookie lišty

Pri nasadení cookies lišty sa riaďte nasledovnými zásadami:

 • Súhlas nesmie byť nútený a nesmie byť podmienkou návštevy webu.
 • Lišta nesmie neprimerane prekážať.
 • Súhlas sa nesmie vyžadovať často ani agresívne.
 • Tak, ako ponúkate „prijať všetky“, musíte ponúkať aj „odmietnuť všetky“.
 • Nesmiete návštevníkovi ponúkať predvybraté možnosti jednotlivých cookies.
 • Bez odsúhlasenia nesmiete cookies ukladať ani s nimi pracovať.
 • Súhlas môže návštevník kedykoľvek spätne odvolať.

Zber dát v Google Analytics od AdBlock používateľov 

Napriek rôznym nastaveniam dokážete získať dáta aj od používateľov AdBlock systémov. Je to však neetické. Zber dát pomocou tzv. Server-side trackingu napriek výslovnému nesúhlasu daného používateľa, zaváňa možnými problémami alebo žalobou od návštevníkov webu.

Server-side tracking neslúži na obchádzanie používateľovho nastavenia súkromia, ale na odosielanie citlivých dát vašej firmy do online nástrojov. Napríklad tých, ktoré nechcete, aby videla vaša konkurencia (marža, náklady, atď).

Potrebujete pomôcť nastaviť Google Analytics?

Chybne nastavená analytika ohrozuje chod vášho e-shopu. Marža je totiž dôležitejšia ako obrat. Bez kvalitných dát nedokážete robiť rozhodnutia a efektívne riadiť podnikanie.

Máte pocit, že reklamy by mohli prinášať viac zákazníkov? Prípadne si neviete dať rady s analytikou či celkovým marketingom vášho biznisu?  Ozvite sa a radi pomôžeme vo vašom raste.


Ďakujeme Dexfinity redakcii, vďaka ktorej
vznikol tento článok

Autor: Samuel Ondrišák

Editor: Adriána Černáčková, Martin Bartl

Publikoval: Róbert Hošták

Zdieľajte článok

KONTAKTY NAPRIAMO

Spojme sily.

Ukážte nám váš projekt a pobavíme sa o potenciáli jeho rastu.

Michal Lichner

Michal Lichner
Head of Sales & Biz. Development
+421 911 585 689
michal.lichner@dexfinity.com

Group-39-200x200

Tomáš Karaba
Sales & Biz. Development
+421 904 979 851
tomas.karaba@dexfinity.com

Pavol Adamčák
Executive Director
+421 918 435 105
pavol.adamcak@dexfinity.com

Vyberte, o čo máte záujem a nebojte sa označiť viac možností.