Zistite, v akom stave je váš web.

Google Merchant Center

Čo je Google Merchant Center?

Merchant Center je bezplatný nástroj od spoločnosti Google, kde môžete nahrávať a aktualizovať dáta o e-shope a produktoch. Vďaka tomu zhromažďujete a editujete dáta o inzerovaných produktoch na jednom mieste.

Prečo využívať Merchant Center?

  • Merchant Center (MC) všetky vložené dáta preverí, spracuje a odošle do Google Ads. 
  • Vďaka MC spustíte reklamu cez Google Shopping a môžete využívať dynamický remarketing
  • Dáta medzi e-shopom a Google nástrojmi sú synchronizované a zákazníci vidia v reklamách aktuálne a relevantné informácie.
  • Reklama s produktami sa zobrazuje naprieč celým Google ekosystémom (vyhľadávanie, mapy, YouTube, nákupy, obrázky).
google merchant center

Overenie účtu Merchant Center

Ak chcete využívať Merchant Center, postup je jednoduchý. 

  • Najskôr si vytvorte účet, čím získate pridelené vlastné ID. 
  • Potom vyplňte všetky potrebné údaje o e-shope (názov, adresu, telefónne číslo, kontakt na zákaznícku podporu a iné). 
  • Nasleduje overenie webu, ktoré je poistkou pre Google, že e-shop je naozaj váš. Jeden web môžete overiť iba v jednom účte Merchant Center. To znamená, že ak máte viacero e-shopov, musíte založiť viacero účtov na MC. Netýka sa to viacjazyčných e-shopov, ktoré majú na jednej URL adrese rôzne jazykové mutácie. 
  • Po overení ešte deklarujte oprávnenie pomocou tlačidla “Claim website”. 
google merchant center overenie

Pripravte si XML feed

Produkty do Merchant Center nahráte pomocou XML feedu, súborov FTP alebo Content API. Z vložených dát systém automaticky na základe nastavení generuje reklamy.

XML feed vygenerujete z CMS systému. Používanie API rozhrania je pohodlnejšie, najmä pri nahrávaní veľkého množstva informačných kanálov, ale túto možnosť nemá každý CMS systém.