Zistite, v akom stave je váš web.

SMART ciele

SMART je osvedčená metóda, ako správne stanoviť ciele. Jej princípy a pravidlá využijete v marketingu, projektovom manažmente aj každodennom živote. 

Čo sú SMART ciele?

Podľa techniky SMART musí byť každý stanovený cieľ:

  • S (specific) – špecifický,
  • M (measurable) – merateľný,
  • A (achievable) – dosiahnuteľný,
  • R (relevant) – relevantný,
  • T (time bound) – časovo ohraničený.

Ako stanoviť SMART ciele v praxi?

Špecifický 

Cieľ je jasne stanovený, dobre zadefinovaný a bez akýchkoľvek vágnych formulácií. Cieľ nedefinujte ako “chcem vylepšiť môj e-shop”, ale buďte konkrétni – “zvýšim konverzný pomer vo svojom e-shope vďaka redizajnu nákupného procesu”. 

Merateľný

To, či ste cieľ dosiahli alebo nie, musíte vedieť zmerať. Napríklad v prípade redizajnu nákupného procesu a snahy o zvýšenie konverzného pomeru si môžete stanoviť cieľ: “zvýšiť konverzný pomer na 5 %”. 

Dosiahnuteľný

Určte ciele, ktoré máte šancu dosiahnuť. Ak máte konverzný pomer 1 %, nepremeníte ho na 5 % za dva týždne. 

Relevantný

Cieľ by mal byť v súlade s celkovou víziou vášho e-commerce podnikania a marketingovou stratégiou. Napríklad v prípade e-shopu je cieľ “navýšiť priemernú hodnotu objednávky” absolútne relevantný. 

Časovo ohraničený 

Každý cieľ potrebuje konečný termín, dokedy musí byť splnený. Bez termínu dokončenia nebudete mať pri jeho napĺňaní pocit urgencie.

POSUŇTE HRANICE SVOJICH ZNALOSTÍ

Relevantné články na Beyond Ecommerce

Autor Adriána Černáčková
18 septembra, 2023

7 najväčších marketingových konferencií na Slovensku

Kam na Slovensku za networkingom a inšpiráciou pre podnikateľov aj marketérov? Vybrali sme sedem konferencií, kde sa na pódiách pravidelne stretáva špička marketingu. 

Čítať viac
Autor Michal Valent
30 augusta, 2023

Export do CEE: Ako na región, ktorý nezadržateľne rastie?

Čo bolo včera iba snom slovenského e-shopera, je dnes bežnou realitou. Z našej skúsenosti vieme, že firmy, ktoré včera expandovať chceli, dnes už musia.

Čítať viac
Autor Michal Valent
17 augusta, 2023

FinStat: Posvieťte si na konkurenciu aj partnerov

Chcete vedieť, ako sa darí konkurencii? Potrebujete si overiť budúceho obchodného partnera? Preklepnite si ho cez FinStat.

Čítať viac