Zistite, v akom stave je váš web.

SMART ciele

SMART je osvedčená metóda, ako správne stanoviť ciele. Jej princípy a pravidlá využijete v marketingu, projektovom manažmente aj každodennom živote. 

Čo sú SMART ciele?

Podľa techniky SMART musí byť každý stanovený cieľ:

  • S (specific) – špecifický,
  • M (measurable) – merateľný,
  • A (achievable) – dosiahnuteľný,
  • R (relevant) – relevantný,
  • T (time bound) – časovo ohraničený.

Ako stanoviť SMART ciele v praxi?

Špecifický 

Cieľ je jasne stanovený, dobre zadefinovaný a bez akýchkoľvek vágnych formulácií. Cieľ nedefinujte ako “chcem vylepšiť môj e-shop”, ale buďte konkrétni – “zvýšim konverzný pomer vo svojom e-shope vďaka redizajnu nákupného procesu”. 

Merateľný

To, či ste cieľ dosiahli alebo nie, musíte vedieť zmerať. Napríklad v prípade redizajnu nákupného procesu a snahy o zvýšenie konverzného pomeru si môžete stanoviť cieľ: “zvýšiť konverzný pomer na 5 %”. 

Dosiahnuteľný

Určte ciele, ktoré máte šancu dosiahnuť. Ak máte konverzný pomer 1 %, nepremeníte ho na 5 % za dva týždne. 

Relevantný

Cieľ by mal byť v súlade s celkovou víziou vášho e-commerce podnikania a marketingovou stratégiou. Napríklad v prípade e-shopu je cieľ “navýšiť priemernú hodnotu objednávky” absolútne relevantný. 

Časovo ohraničený 

Každý cieľ potrebuje konečný termín, dokedy musí byť splnený. Bez termínu dokončenia nebudete mať pri jeho napĺňaní pocit urgencie.

POSUŇTE HRANICE SVOJICH ZNALOSTÍ

Relevantné články na Beyond Ecommerce

Autor Eva Čechovská
11 júna, 2024

Gen Z vs ASMR videá: Ochutnávka reklamy budúcnosti?

Generácia Z je hybnou silou sociálnych sietí. Ak ste ešte nezachytili, prečo sú videá ASMR také populárne, je načase to zistiť.

Čítať viac
Autor Adriána Černáčková
3 júna, 2024

V čom je LinkedIn marketing ako inteligentný rozhovor pri káve?

LinkedIn na Slovensku ponúka nové spôsoby, ako osloviť zákazníkov či nových kolegov. Zistite, ako uspieť s LinkedIn marketingom.

Čítať viac
Autor Adriána Černáčková
21 mája, 2024

Vlastný e-shop? 7 top platforiem na jeho tvorbu

Shoptet, WooCommerce, Magento alebo Upgates? Pripravili sme prehľad TOP platforiem na vytvorenie e-shopu.

Čítať viac

Sprievodca expanziou

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.