Zistite, v akom stave je váš web.

KPI

KPI je skratka z anglického slovného spojenia “key performance indicator” (v slovenčine kľúčový ukazovateľ výkonnosti). 

Cez meranie KPI firmy kvantifikovane zisťujú výkonnosť firmy ako celku alebo konkrétnych procesov. V podstate číselným vyjadrením overujú, či sa k stanoveným cieľom približujú alebo nie. 

Príklady KPI

V prostredí online podnikania môže KPI vyzerať ako:

  • priemerná hodnota nákupu,
  • čas strávený na webovej stránke,
  • počet vratiek a iné. 

Napríklad si stanovíte cieľ navýšiť počet objednávok za 6 mesiacov o 35 %. Predaj podporíte predovšetkým PPC kampaňami a reklamou na sociálnych sieťach. 

Začnete sledovať výkonnosť kampaní cez rôzne metriky (počet objednávok, počet preklikov, náklady na reklamu a pod.). To však nie sú KPI, ale metriky, ktoré vyhodnocujú úspech každodenných činností. Vplývajú na výsledok, ale nie sú kritickým ukazovateľom. 

KPI merajú kľúčové ciele, ktoré majú najväčší dopad na celkové výsledky podnikania. V prípade navýšenia počtu objednávok cez reklamu by hlavným KPI mala byť cena za získanie objednávky (CPA, Cost per Acquisition).

Len tak zistíte, či ste na vynaložených nákladoch neprerobili. Nárast objednávok musí priniesť nielen obrat, ale aj zisk. 

meranie KPI

Nájsť v mori metrík tú najvýpovednejšiu nie je ľahké. KPI by mala byť metrika, ktorá keď sa zmení, výrazne ovplyvní celé podnikanie.

Ako stanoviť KPI?

KPI úzko súvisia s cieľmi. Preto neexistujú univerzálne KPI pre všetky firmy. 

  • KPI naviažte na strategické ciele. Každému cieľu priraďte jeden, maximálne dva ukazovatele výkonnosti.
  • KPI formulujte ako SMART ciele. Uistite sa, že sú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené. 
  • Neprežeňte to s množstvom KPI. Vďaka rôznym analytickým nástrojom majú firmy prístup k množstvu dát, a tak často merajú čokoľvek. Čím menej KPI, tým lepší prehľad a ľahšie vyhodnocovanie.

POSUŇTE HRANICE SVOJICH ZNALOSTÍ

Relevantné články na Beyond Ecommerce

Autor Adriána Černáčková
18 septembra, 2023

7 najväčších marketingových konferencií na Slovensku

Kam na Slovensku za networkingom a inšpiráciou pre podnikateľov aj marketérov? Vybrali sme sedem konferencií, kde sa na pódiách pravidelne stretáva špička marketingu. 

Čítať viac
Autor Michal Valent
30 augusta, 2023

Export do CEE: Ako na región, ktorý nezadržateľne rastie?

Čo bolo včera iba snom slovenského e-shopera, je dnes bežnou realitou. Z našej skúsenosti vieme, že firmy, ktoré včera expandovať chceli, dnes už musia.

Čítať viac
Autor Michal Valent
17 augusta, 2023

FinStat: Posvieťte si na konkurenciu aj partnerov

Chcete vedieť, ako sa darí konkurencii? Potrebujete si overiť budúceho obchodného partnera? Preklepnite si ho cez FinStat.

Čítať viac