Zistite, v akom stave je váš web.

KPI (KPIs)

Definícia

KPI je skratka z anglického slovného spojenia “key performance indicator” (v slovenčine kľúčový ukazovateľ výkonnosti). 

Výraz KPIs (key performance indicators) je len množné číslo toho istého anglického slova.

Kľúčové ukazovatele výkonu slúžia na hodnotenie úspešnosti alebo výkonnosti organizácie alebo projektu na základe vopred stanovených cieľov a očakávaní.

Príklady KPI / KPIs

Cez meranie KPIs firmy kvantifikovane zisťujú výkonnosť firmy ako celku alebo konkrétnych procesov. V podstate číselným vyjadrením overujú, či sa k stanoveným cieľom približujú alebo nie. 

V prostredí online podnikania môže KPI vyzerať ako:

  • priemerná hodnota nákupu,
  • čas strávený na webovej stránke,
  • počet vratiek a iné. 

Napríklad si stanovíte cieľ navýšiť počet objednávok za 6 mesiacov o 35 %. Predaj podporíte predovšetkým PPC kampaňami a reklamou na sociálnych sieťach. 

Začnete sledovať výkonnosť kampaní cez rôzne metriky (počet objednávok, počet preklikov, náklady na reklamu a pod.). To však nie sú ukazovatele výkonnosti, ale metriky, ktoré vyhodnocujú úspech každodenných činností. Vplývajú na výsledok, ale nie sú kritickým ukazovateľom. 

KPI merajú kľúčové ciele, ktoré majú najväčší dopad na celkové výsledky podnikania. V prípade navýšenia počtu objednávok cez reklamu by hlavným KPI mala byť cena za získanie objednávky (CPA, Cost per Acquisition).

Len tak zistíte, či ste na vynaložených nákladoch neprerobili. Nárast objednávok musí priniesť nielen obrat, ale aj zisk. 

meranie KPI

Nájsť v mori metrík tú najvýpovednejšiu nie je ľahké. KPI by mala byť metrika, ktorá keď sa zmení, výrazne ovplyvní celé podnikanie.

Ako stanoviť KPI?

Ukazovatele výkonnosti úzko súvisia s cieľmi. Preto neexistujú univerzálne ukazovatele pre všetky firmy. 

  • Ukazovatele naviažte na strategické ciele. Každému cieľu priraďte jeden, maximálne dva ukazovatele výkonnosti.
  • KPI formulujte ako SMART ciele. Uistite sa, že sú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené. 
  • Neprežeňte to s množstvom ukazovateľov výkonnosti. Vďaka rôznym analytickým nástrojom majú firmy prístup k množstvu dát, a tak často merajú čokoľvek. Čím menej KPI, tým lepší prehľad a ľahšie vyhodnocovanie.

POSUŇTE HRANICE SVOJICH ZNALOSTÍ

Relevantné články na Beyond Ecommerce

Autor Adriána Černáčková
21 februára, 2024

V čom je LinkedIn marketing ako inteligentný rozhovor pri káve?

LinkedIn na Slovensku ponúka nové spôsoby, ako osloviť zákazníkov či nových kolegov. Zistite, ako uspieť s LinkedIn marketingom.

Čítať viac
Autor Adriána Černáčková
6 februára, 2024

Vlastný e-shop? 7 top platforiem na jeho tvorbu

Shoptet, WooCommerce, Magento alebo Upgates? Pripravili sme prehľad TOP platforiem na vytvorenie e-shopu.

Čítať viac
Autor Michal Valent
1 februára, 2024
SEO

SEO (optimalizácia pre vyhľadávače): Upečte chutný obsah pre zákazníkov

Viac ako 48 % návštevnosti webových stránok prichádza z internetových vyhľadávačov. Ako to využiť?

Čítať viac